RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

IV TARGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W dniach 6-8 grudnia 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował IV Targi Funduszy Europejskich. 3 targowe dni były wypełnione różnorodnymi wydarzeniami mającymi informować i promować środki unijne w naszym regionie.

 

 I DZIEŃ - 6 GRUDNIA 2010    

 

Pierwszy dzień Targów odbył się w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich dla województwa śląskiego z beneficjentami i mieszkańcami regionu stało się okazją do podsumowania dotychczasowych doświadczeń, a także nakreślenia najbliższej perspektywy.

Uroczystego otwarcia targów dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Po części plenarnej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wybranych panelach. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego omówili najważniejsze zagadnienia związane z nowatorską Inicjatywą JESSICA, mającą wkrótce ruszyć w Śląskiem. Nauczyciele z kolei uczestniczyli w panelu na temat mechanizmów, przyczyn i skutków oraz sposobów niwelowania stereotypów w edukacji, by następnie utrwalić zdobytą wiedzę w trakcie warsztatów praktycznych.

Przez cały dzień na uczestników targów czekały również stoiska poszczególnych programów realizowanych w województwie. Można było na nich porozmawiać z przedstawicielami programów, a także zaopatrzyć się w materiały informacyjno-promocyjne.

Swoje stoiska przygotowały: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejska Współpraca Terytorialna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Ryby, Sieć Śląskich Punktów Konsultacyjnych, a także fundacja Viribus Unitis.

Prezentacje poszczególnych programów

Ulotka Inicjatywy JESSICA

Prezentacje Inicjatywy JESSICA

 

 II DZIEŃ - 7 GRUDNIA 2010    

 

          Konferencja "Fundusze Europejskie na projekty z zakresu kultury i turystyki w województwie śląskim"

IV Targi Funduszy Europejskich7 grudnia 2010 roku – w ramach IV Targów Funduszy Europejskich – w dworku Kossaków w Górkach Wielkich odbył się panel pod tytułem „Fundusze Europejskie na projekty z zakresu kultury i turystyki w województwie śląskim”.

Spotkanie zostało pomyślane jako prezentacja dobrych praktyk przez samych beneficjentów oraz żywa, owocna wymiana wiedzy i doświadczeń na temat realizacji projektów unijnych z różnych programów wdrażanych w naszym regionie. Przedstawiono między innymi tak ciekawe i różnorodne inicjatywy, jak: stworzenie Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, rozbudowa budynku pod Filię Gminnego Ośrodka Kultury i siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Mazańcowicach oraz utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu.

Oprócz omówienia wybranych projektów była również okazja do obejrzenia jednej z ukończonych inwestycji. Wybór miejsca spotkania targowego był bowiem nieprzypadkowy. Dworek Kossaków w Górkach Wielkich, tak zwana „Kossakówka”, to obiekt niedawno oddany do użytku po restauracji dofinansowanej ze środków unijnych w ramach RPO WSL.

 

          Konferencja "Przedsiębiorczość - cykl życia projektu"

W tym samym czasie w Katowicach odbył się panel na temat „Przedsiębiorczość – cykl życia projektu”. Cykl prelekcji, zorganizowany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, skierowano przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – zarówno obecnych, jak i przyszłych beneficjentów pomocy unijnej ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także innych form wsparcia ze środków unijnych oraz krajowych.

W panelu wzięły udział instytucje wdrażające fundusze europejskie, instytucje udzielające pożyczek i poręczeń kredytowych, a także przedstawiciele sieci punktów konsultacyjnych wspierających przedsiębiorców w naszym województwie. Dzięki temu uczestnicy mogli uzyskać pełny obraz możliwości dofinansowania do założenia działalności gospodarczej, a następnie jej rozwoju.

Druga część konferencji poświęcona była omówieniu od A do Z, jak pozyskać i rozliczyć dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zaproszeni specjaliści przekazali uczestnikom kompleksowe informacje na temat poszczególnych etapów projektu dotowanego z Funduszy Europejskich – od naboru, przez ocenę, aż do kontraktacji płatności i końcowego rozliczenia.

Bardziej szczegółowe informacje dopasowane do indywidualnych potrzeb można było uzyskać w trakcie konsultacji w punktach informacyjnych. Stoiska wystawiennicze przygotowały bowiem: Wojewódzki Urząd Pracy, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Fundusz Górnośląski w Katowicach, Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy w Katowicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – z wykładów, warsztatów oraz możliwości bezpośredniej rozmowy skorzystało blisko 90 osób.

 

 III DZIEŃ - 8 GRUDNIA 2010    

         

  Ruszaj Po eurO - Wielki Finał

Wicemarszałek Kleszczewski wręcza nagrody zwycięzcom  Uśmiechnięte twarzy dzieci w zielonych koszulkach Polo z wyhaftowanym logo Ruszaj Po eurO; atmosfera pełna naukowości i rozmyślań nad tym, kim jest beneficjent i jaki jest poziom dofinansowania projektu w ramach RPO WSL; oczy wpatrzone z zaciekawieniem w przygotowane przez uczniów plakaty - wszystko to towarzyszyło finałowi odbywającemu się w Katowicach pod nazwą RUSZAJ PO EURO - WIELKI FINAŁ.

Odbywający się 8 grudnia w Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach konkurs stanowił jednocześnie podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wzięło w nim udział 40 szkół gimnazjalnych (po 10 z każdego subregionu). W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dwóch lekcjach - jednej teoretycznej oraz drugiej praktycznej, podczas której podzieleni na grupy grali w grę planszową Ruszaj Po eurO. W wyniku tych rozgrywek zostali wskazani zwycięzcy tego etapu. Natomiast do Katowic przyjechały Zespoły Gimnazjalne reprezentowane przez 3 uczniów wyłonionych w ramach półfinału przeprowadzanego przez nauczyciela, a polegającego na zagraniu tym razem w grę elektroniczną.

W finale Zespoły Gimnazjalne musiały zmierzyć się z trzema zadaniami: z grą elektroniczną, testem zawierającym pytania z zakresu Unii Europejskiej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz prezentacją plakatu obrazującego hasło: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby".

W konkursie wzięło udział 72 gimnazjalistów reprezentujących 24 gimnazja z całego województwa śląskiego.

Jury było pod ogromnym wrażeniem plakatów - uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i zdolnościami plastycznymi, a także retorycznymi - każdy Zespół w minutowej prezentacji musiał zaprezentować przesłanie swojego plakatu, wyjaśniając rolę poszczególnych elementów na nim się znajdujących. Średnia punktów zdobytych w tym zadaniu wyniosła 17, co stanowi 85% maksymalnej punktacji. Wysoki był również poziom wiedzy - średnia testów wyniosła 54,77 pkt, co stanowi 84% maksymalnej punktacji. Nieco słabiej wypadła gra - tutaj średnia wyniosła 66%.

Najlepsi w grze elektronicznej okazali się:

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu - 14 pkt (maksymalna liczba punktów 15)

Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie - 14 pkt

Gimnazjum nr 3 im. J. Pukowca w Rybniku - 14 pkt

Jury najwyżej oceniło plakaty:

Zespołu Szkół nr 1 w Łazach - 19,7 pkt (maksymalna liczba punktów - 20)

Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju - 19,5 pkt

Gimnazjum nr 3 im. J. Pukowca w Rybniku - 18,7 pkt

Gimnazjum w Marklowicach - 18,7 pkt

Największą wiedzą wykazali się:

Gimnazjum w Przystajni - 62,5 pkt (maksymalna liczba punktów - 65)

Gimnazjum nr 7 w Chorzowie - 62 pkt

Gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Roberta Schumana w Myszkowie - 61,5 pkt

  

Ostatecznie w finale zwyciężyły następujące gimnazja:

I miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHRUSZCZOBRODZIE - 91,7 pkt (maksymalna liczba punktów - 100)

II miejsce: GIMNAZJUM IM. MAJORA PILOTA ANTONIEGO TOMICZKA W LYSKACH - 91 pkt

III miejsce: GIMNAZJUM NR 4 W ŻORACH - 90,8 pkt

 Nagrody zwycięzcom wręczył wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz kreatywności, którą wykazali się przy tworzeniu plakatów. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

  Szczegółowa lista finalistów 

 

Eurodyktando

EurodyktandoBlisko 130 uczniów III klas gimnazjalnych zmagało się z tekstem przygotowanym przez dr Danutę Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Szanuję tradycje i uwielbiam jednocześnie nowoczesność. Lubię bowiem czytać pożółkłe książki, kartkować w ekstazie pachnące świeżością nowo wydane słowniki, ale także korzystać z notebooków i innych meganowoczesnych gadżetów super-Europejczyka XXI wieku. Niepodobna wywieść mnie w pole, niełatwo też zniechęcić" - to fragment dyktanda zatytułowanego "Z życia pewnego stypendysty z EFS-u".

W konkursie zwyciężyły trzy uczennice:

I miejsce: Żaneta Wojciechowska z gimnazjum nr 6 im. J. Kochanowskiego w Sosnowcu,

II miejsce: Natalia Kudła z zespołu szkół im. Synów Pułku w Węglowicach,

III miejsce: Sara Jarczyk gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach.

Celem Eurodyktanda jest zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych tematyką Unii Europejskiej oraz propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni, podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego. Nagrody laureatom wręczył Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

         

 Konferencja "Granica łączy" (POWT RCz-RP 2007-2013)

Konferencja EWT8 grudnia br. w Bielsku-Białej odbyła się Konferencja pn. „Granica łączy" zorganizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W konferencji uczestniczyło 60 osób zainteresowanych efektami dotychczasowego wdrażania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz możliwościom przygotowania do realizacji polsko-czeskich projektów w ramach dziedzin wsparcia, które cieszyły się do tej pory najmniejszym zainteresowaniem. Do rozdysponowania w ramach Programu pozostała jeszcze alokacja m.in. z dziedziny wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości, 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji, 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne oraz 3.3 Fundusz Mikroprojektów.

W konferencji prelegentami byli: przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Euroregionu Silesia, oraz beneficjenci, którzy omówili dobrą współpracę partnerów w realizowanych projektach w ramach Programu.

  Prezentacje z konferencji 

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013