RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Konkurs dotacji na promocję FE

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących i upowszechniających efekty i korzyści płynące z wykorzystywania środków unijnych.

 

 

W konkursie można realizować projekty w trzech liniach tematycznych:

I. Projekty mediowe:

a) projekty telewizyjne - (maksymalny poziom dofinansowania projektu 750 000 PLN)
b) projekty radiowe -  (maksymalny poziom dofinansowania projektu 400 000 PLN)
c) projekty prasowe -  (maksymalny poziom dofinansowania projektu 350 000 PLN)

II. Sieci tematyczne  (maksymalny poziom dofinansowania projektu 200 000 PLN)

III. Projekty interaktywne dla młodzieży (maksymalny poziom dofinansowania projektu  100 000 PLN)

Minimalna wysokość dofinansowania projektu - 25 000 PLN


O dotację mogą ubiegać się wyłącznie:

 • podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:
  • wydawcy tytułów prasowych,
  • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
  • producenci nagrań telewizyjnych i radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
  • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  • organizacje pozarządowe,
  • organizacje pracodawców,
  • izby gospodarcze,
  • organizacje związkowe,
  • samorządy zawodowe.

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 19 stycznia 2011 roku.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 10 grudnia 2011 roku.

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013