RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Polska Pięknieje

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje IV edycję ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

- rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
- zabytek,
- produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna), _
- obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),
- turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),
- turystyka transgraniczna i międzynarodowa,
- obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych).

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich", tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską.

Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni podczas gali towarzyszącej IV Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 5-7 maja 2011 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 marca 2011 r.

Poniżej zamieszczamy listę laureatów poprzednich edycji reprezentujących województwo śląskie:

I edycja:

PRESSO S.C. w Cieszynie za projekt „Design Alive!" żywa galeria designu (kategoria: produkt promocyjny).

II edycja:

Miasto Ustroń (lider projektu) za projekt: Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5 (kategoria: produkt promocyjny).

III edycja:

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny za projekt: Śląskie centrum Edukacji Regionalnej (kategoria: zabytek).

Liczymy, że również w tym roku wśród laureatów znajdą się beneficjenci realizujący projekty w województwie śląskim.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013