RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zakończenie II etapu w Rudach

Projekt „Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach – Etap II” można uznać za ukończony. Odnowiono elewacje Pałacu Opata. Wcześniej zakończono prace przy elewacjach Pałacu Księcia, części klasztornej obiektu, a także przy zabytkowych elementach wnętrz.

Dnia 6 grudnia 2010 r. odbyła się konferencja z okazji zakończenia II Etapu Rekonstrukcji Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach. Na spotkaniu zostały poruszone główne wątki projektu realizacji obejmujące remont elewacji Pałacu Księcia, Pałacu Opata oraz Klasztoru.

Projekt „Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach” otrzymał dofinansowanie zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych. Przedmiotem projektu jest ciągła ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rekonstrukcję i rewitalizację zabytkowej i historycznej zabudowy. Etap II zakończony wielkim sukcesem. Obiekt nie przypomina już ruiny sprzed lat, ale swój dawny właściwy blask, dzięki czemu przyciąga tłumy turystów z różnych zakątków świata.

Obecni na konferencji byli: 

● Pani minister Krystyna Szumilas – Ministerstwo Edukacji Narodowej

● Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

● Pan Dyrektor Przemysław Smyczek – Urząd Marszałkowski Katowice

● Pan Dyrektor Dorota Wójtowicz – Śląski Urząd Wojewódzki

● Pan Adrian Plura – reprezentujący Pana Starostę Adama Hajduka – Starostwo Powiatowe w Raciborzu

● Pani Burmistrz Rita Serafin – Gmina Kuźnia Raciborska

● Pani Dyrektor Barbara Klajmon – Wojewódzki Konserwator Zabytków

● Pan Dyrektor Jacek Owczarek – Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

● Pani Urszula Hetmaniok – Bank PEKAO BP

● Pani Prezes Gabriela Lenartowicz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

● Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Wykonawcy:

● Pan Dariusz Makosz – Generalny Wykonawca Zabytkowej Architektury

● Pan Piotr Budzisz – Inwestor Zastępczy – Agencja Rozwoju Lokalnego Agrotur

● Pan Bernard Klinik – Inspektor Nadzoru

Firmy współpracujące:

● Pani Dorota Smatloch-Klechowska – KEIM

● Pan Piotr Szczepan – REMMERS


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013