RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Konkurs „Intelekt najlepszym kapitałem. Nakręć się na rozwój”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie filmowym „Intelekt najlepszym kapitałem. Nakręć się na rozwój”.

Konkurs organizowany jest w ramach cyklu debat „Chat(d)erska Prezydencja” przez fundację Viribus Unitis we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego przy wsparciu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w ramach wydarzeń promujących Polską Prezydencję w Radzie UE.

Celem konkursu jest uświadomienie jego uczestnikom potencjału, jaki stanowi kapitał intelektualny, popularyzacja obiektów edukacyjnych i sportowych wybudowanych bądź zmodernizowanych w ramach RPO WSL, a także rozpowszechnienie wiedzy na temat możliwości stwarzanych przez międzynarodowe wymiany młodzieżowe oraz kierunki zamawiane.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Zbierz 5-osobowy zespół uczniów i nakręć krótki film na wybrany temat w jednej z dwóch kategorii:

I. Inwestycje twarde - przedmiotowe inwestycje, podmiotowe efekty

• „Intelekt na solidnych fundamentach”- czyli w jaki sposób inwestycje w infrastrukturę edukacyjną wspierają rozwój młodzieży (krótka wariacja na temat dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013).

• „Biegiem do rozwoju” - czyli w jaki sposób inwestycje w infrastrukturę sportową wspierają rozwój młodzieży (krótka wariacja na temat dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013).

II. Inwestycje miękkie - podmiotowe inwestycje, kapitalne efekty

• „Technicznie rzecz biorąc…” - czyli kierunki zamawiane na uczelniach wyższych sprawdzonym przepisem na pracę w XXI w.

• „Rozwój po godzinach” – czyli w jaki sposób dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dofinansowane z Funduszy Europejskich wspierają rozwój młodzieży.

• „Ja wyjeżdżam, Ty wyjeżdżasz, Oni/One przyjeżdżają” – czyli film o międzynarodowych wymianach młodzieżowych.

Film może być nakręcony w dowolnej formie (reportażu, dokumentu, animacji…) i powinien trwać od 1 do 3 minut. Może być wykonany za pomocą amatorskiej kamery lub telefonu komórkowego. Najważniejsze, aby przekaz był ciekawy i oryginalny.

Film należy przesłać na płycie CD lub DVD w terminie do 14 marca br. na adres: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice.

 

Komisja wybierze 10 najlepszych filmów, które zostaną zakwalifikowane do finału. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 kwietnia br. w Sali Sejmu Śląskiego podczas II edycji debaty „Chat(d)erskiej Prezydencji”. Szkoły uczestniczące w debacie wezmą udział w głosowaniu interaktywnym, wzorowanym na konkursie Eurowizji.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, Europe Direct Katowice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

 

Osoba do kontaktu: Sylwia Kempa, sylwia.kempa@fundacja.katowice.pl, tel./fax (032) 209 17 01

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013