RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego

Projekt: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach / Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach / Termin realizacji rzeczowej: 2007-2013 / Całkowita wartość projektu: 273,72 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 181,49 mln zł

Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ważnym elementem na drodze do poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych jest tożsamość m. in. regionalna, stąd w ramach działania będą wspierane inicjatywy z zakresu pielęgnowania istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych, lokalnych obyczajów i języka. Zmiany w tym obszarze pozwolą na wykreowanie nowoczesnego społeczeństwa, otwartego i kreatywnego - przyczyniając się do wzrostu wartości zasobów ludzkich. Rozwój infrastruktury kultury, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa śląskiego.

Projekt duży (o wartości powyżej 25 mln euro z zakresu środowiska i powyżej 50 mln euro w przypadku pozostałych projektów), wymagający akceptacji Komisji Europejskiej.

--

Już niebawem Muzeum Śląskie zmieni swój adres na znajdujący się nieopodal katowickiego Spodka poprzemysłowy teren dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”.

Kolekcje Muzeum Śląskiego zyskają oryginalną i nowatorską oprawę – na poprzemysłowych terenach powstanie nowy główny gmach, a zabytkowe obiekty pokopalniane pochodzące z przełomu XIX i XX wieku zostaną zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową, z której będzie można zobaczyć panoramę ciągle rozwijającej się Silesii.

Nowe Muzeum Śląskie będzie pierwszym obiektem wyznaczającym w Katowicach tzw. „Oś kultury”, w ramach której oprócz nowego gmachu Muzeum, powstaną również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną nowego gmachu Muzeum Śląskiego oraz zagospodarowanie części terenu byłej kopalni „Katowice” rozstrzygnięto w 2007 roku. Zwyciężył projekt przygotowany przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten ZT-Ges.m.b.H z Grazu, zgodnie z którym wszystkie kondygnacje głównego budynku znajdą się pod ziemią. Nad powierzchnią zobaczymy jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Dzięki takiemu rozwiązaniu zabytkowe budynki dawnej kopalni, mimo iż położone w głębi terenu, nie zostaną zasłonięte nowym gmachem.

Poruszanie się po nowej siedzibie umożliwią podziemne oraz naziemne przejścia. Wystawy zaprezentowane na wszystkich kondygnacjach w głównym budynku w całości znajdą się pod ziemią. Ponad 6 tysięcy m2 powierzchni wystawienniczej umożliwi w pełni zaprezentowanie zbiorów, które czekają na tę chwilę w magazynach muzealnych. Na gości Nowego Muzeum Śląskiego będzie czekać w sumie aż sześć wystaw stałych, w tym ekspozycja dotycząca historii Górnego Śląska oraz szeroko zaprezentowana kolekcja zbiorów Centrum Scenografii Polskiej.

Źródło: Muzeum Śląskie w Katowicach

--

25 maja 2011 r. - pozytywna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca dofinansowanie budowy muzeum ze środków Unii Europejskiej.

5 lipca 2011 r. - rozpoczęcie budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

7 czerwca 2013 r. - zakończenie prac budowlanych, zgłoszenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego do procedury odbiorowej

13 listopada 2014 r. - budynek Nowego Muzeum Śląskiego zdobył Grand Prix w konkursie Architektura Roku, organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów RP.

26 czerwca 2015 r. - planowany termin otwarcia Muzeum Śląskiego w nowej lokalizacji


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013