RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Bytomski odcinek Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej

Projekt: Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III / Beneficjent: Miasto Bytom / Termin realizacji rzeczowej: 2008-2012 / Całkowita wartość projektu: 84,98 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 65,53 mln zł

III etap bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej rozpoczyna się na końcu drugiego etapu obwodnicy (wybudowanego w ramach ZPORR-u) na wysokości ul. Celnej, a kończy się na skrzyżowaniu Al. Jaka Nowaka- Jeziorańskiego - Frenzla - Miechowickiej. Dzięki zaoszczędzonym w przetargu pieniądzom możliwe było rozszerzenie prac związanych z przebudową Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego do granicy z Zabrzem.

Dzięki budowie obwodnicy północnej centrum Bytomia będzie bardziej przyjazne mieszkańcom, ponieważ ruch tranzytowy w dużej części zostanie wyprowadzony poza śródmieście. Nowa trasa umożliwi szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla kierowców i środowiska naturalnego przejazd drogą krajową nr 88 (łączącą woj. opolskie ze śląskim) i 94, ułatwiając połączenie z drogami krajowymi nr: 11 (kierunek Poznań) i 79 (Katowice, Kraków).

--

24 sierpnia 2012 r. - otwarcie obwodnicy dla kierowców

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013