RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

RPO WSL na III Salonie Funduszy

Przez trzy dni (8-10 marca 2011 r.) katowicki Spodek zapełnił się rzeszą nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych nie tylko własnym rozwojem i dalszym kształceniem, ale także kwestią wykorzystania Funduszy Europejskich w naszym regionie, między innymi na edukację.

Podczas III Salonu Funduszy Europejskich – w ramach XIII Ogólnopolskich Targów Edukacja 2011 – funkcjonowało stoisko informacyjno-promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przygotowały je wspólnie Zespół ds. Informacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Goście mieli możliwość uzyskania kompleksowych informacji na temat naszego programu. Uczniowie byli szczególnie zainteresowani inwestycjami w infrastrukturę edukacyjną. Na ten obszar wsparcia przypada 8% środków, jakimi dysponujemy w ramach programu – co daje kwotę ponad 328 mln zł. Konkursy przeprowadzone w ramach tego obszaru cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – spośród złożonych 332 projektów do dofinansowania wybrano 76. Obecnie możemy już oglądać pierwsze efekty przeprowadzonych inwestycji. Spotkanie w ramach Salonu Funduszy było dobrą okazją do kształtowania świadomości młodzieży o wysokości wsparcia z UE na realizację projektów z obszaru edukacji.

Młodzi ludzie dopytywali się również o możliwości pozyskania wsparcia unijnego dla przedsiębiorców.

Nasze stoisko odwiedziło w sumie blisko 800 osób.

Podczas Salonu po raz kolejny mieliśmy okazję zaprezentować grę „Ruszaj Po eurO”, której premiera miała miejsce podczas ubiegłorocznej edycji. I tym razem spotkała się ona z dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Chętnych do spróbowania swych sił w komputerowej potyczce było wielu – w sumie ponad połowa odwiedzających nasze stoisko . Wiedza, jaką należało się wykazać, została nagrodzona atrakcyjnymi materiałami promującymi RPO WSL. Arcymistrzom wręczono wydany pod koniec ubiegłego roku album „Śląskie do przodu!”, promujący projekty z naszego regionu.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejne spotkanie za rok.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013