RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rusza Śląski System Informacji Turystycznej

21 marca br. w Katowicach odbyła się konferencja otwierająca projekt „Śląski System Informacji Turystycznej”.

Podczas konferencji przedstawiono założenia oraz zakres projektu, którego realizację zaplanowano na lata 2011-2013.

 

W województwie śląskim powstaje pierwszy w Polsce zintegrowany system informacji turystycznej. Realizacja projektu, którego liderem jest Śląska Organizacja Turystyczna, rozpoczęła się w styczniu 2011 roku. W jej wyniku w ciągu trzech lat powstanie sprawna sieć informacji turystycznej w skali regionu, obejmująca strukturę punktów IT, platformy informatyczne i bazy danych, kompleksowe oznakowanie atrakcji turystycznych oraz publikację i dystrybucję materiałów promocyjnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej i podniesienie jakości obsługi turysty. Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające swoim zasięgiem objąć całe województwo śląskie – od terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, poprzez miasta i gminy środkowej części województwa aż po Beskidy, Śląsk Cieszyński oraz Subregion Zachodni Województwa.

Głównym celem projektu ŚSIT jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez stworzenie systemu wymiany informacji i współpracy między punktami informacji turystycznej. Przyczyni się to do podniesienia jakości i stopnia satysfakcji turystów oraz wzrostu liczby osób korzystających z oferty turystycznej regionu.

Realizacja „Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej” w ciągu trzech lat obejmie:

  • wyposażenie i oznakowanie 67 punktów informacji turystycznej,
  • instalację i uruchomienie 101 infokiosków – interaktywnych punktów informacyjnych,
  • oznakowanie 193 atrakcji turystycznych na terenie województwa śląskiego,
  • publikację i dystrybucję 847 tys. egzemplarzy materiałów informacyjno-promocyjnych (przewodników i map),
  • kompleksową rozbudowę portalu www.slaskie.travel (www.silesia.travel),
  • wdrożenie nowych technologii internetowych (stworzenie platformy społecznościowej, systemu komunikacji SMS, forum, galerii, badania opinii, geolokalizacji GPS obiektów i tras wraz z dodatkowymi formami prezentacji, wizualizacje obiektów i tras).

Środki na realizację projektu Śląska Organizacja Turystyczna pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości ponad 12 milionów złotych.

Projekt ma charakter partnerski. Śląska Organizacja Turystyczna jako lider projektu w ramach wdrażania projektu współpracuje z 5 partnerami: Stowarzyszeniem „Region Beskidy”, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związkiem Gmin Jurajskich oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

 

Źródło: Śląska Organizacja Turystyczna


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013