RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Przedsiębiorczy i innowacyjni

„Nie dalej jak tydzień temu niezidentyfikowani sprawcy spowodowali zniknięcie katowickiego Spodka, który do tej pory stanowił symbol śląskiej aglomeracji.

Specjalnie powołana Międzynarodowa Komisja Kosmiczna stwierdziła, że budynek został porwany przez kosmitów – mieszkańców galaktyki 7RWX12”.

Tymi słowami, jak z science fiction, zostali powitani uczestnicy warsztatów „Kreatywność i innowacje – jak je wykorzystać, by uciec konkurencji?”. Zorganizował je Wydział Rozwoju Regionalnego we współpracy z firmą EXPROFESSO w dniach 26-29 października 2010 r.

Po raz pierwszy zdecydowano się na wykorzystanie w szkoleniu gry symulacyjnej, która obok gier szkoleniowych i symulacji jest jedną z najciekawszych metod szkoleniowych. Odwzorowując określony fragment rzeczywistości, wprowadza jednocześnie graczy w ciekawą i złożoną wirtualną przestrzeń. Jednak jej wykorzystanie podczas warsztatów to wciąż nowatorski pomysł. Wymaga bowiem dużego zaangażowania od wszystkich osób biorących w niej udział, ale przede wszystkim posiadania przez firmę szkoleniową stworzonej przez siebie lub licencjonowanej gry.

Podczas czterech dni kolejno odbywały się warsztaty dla czterech różnych grup. Udział w nich wzięło łącznie 65 osób - przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych. Szkolenie miało na celu uświadomienie uczestnikom, czym jest innowacyjność oraz w jaki sposób działania innowacyjne wpływają na konkurencyjność firmy.

Już sama nazwa gry „Bliskie SPODKAnia” skłaniała do kreatywnego myślenia. Zadanie polegało na zagospodarowaniu miejsca po katowickim Spodku. Przed uczestnikami pojawiły się atrakcyjne plansze, pionki i karty. Podzieleni na zespoły, wcielali się w role, by symulować rzeczywistość biznesową i przygotować innowacyjny, rentowny oraz użyteczny dla mieszkańców Katowic lub regionu projekt. Nad całością czuwał ekspert, oceniając wyniki pracy grup w poszczególnych etapach, co stanowiło dodatkowy element rywalizacyjny w grze.

Na zakończenie przedstawiciel Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wyjaśnił uczestnikom, jak rozumiana jest innowacyjność oraz jakiego typu innowacyjne projekty mogą otrzymać dofinansowanie w ramach RPO WSL. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu liczby składanych wniosków o dofinansowanie innowacyjnych inwestycji.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013