RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Uroczyste Otwarcie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

21 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach, działającego w ramach sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Punkt Informacyjny został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS i jest 109. placówką tego typu w kraju. W województwie śląskim od 2008 działają punkty informacyjne utworzone przez Urząd Marszałkowski, które informują zarówno o RPO WSL jak i POKL i PROW, teraz dołącza do nich kolejny, który będzie służył kompleksową informacją o wszystkich dostępnych źródłach finansowania z UE.

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która dokonała uroczystego otwarcia punktu, podkreśliła znaczenie sprawnej  informacji na każdym etapie wdrażania  programów unijnych. Zwróciła uwagę na fakt, że w województwie śląskim realizuje się najwięcej projektów dofinansowanych z  FE, co niewątpliwie jest również zasługą sprawnej informacji. Jednocześnie Pani Minister dodała, że na obecnym etapie wdrażania punkty powinny również służyć pomocą beneficjentom przy rozliczaniu projektów.

Konsultanci Punktu Informacyjnego udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące Funduszy Europejskich w zakresie:

  • diagnozy - zaklasyfikowania pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informacji o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi z aktualnie trwających programów
  • informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu
  • danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)
  • informacji o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE
  • informacji i wstępnej pomocy przy rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy).

Ponadto Punkt Informacyjny udostępnia nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, a także organizuje otwarte spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013