RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Młodzi bliżej Prezydencji

„Młodzi bliżej funduszy” – pod tym tytułem 10 grudnia 2010 roku odbyła się pierwsza debata z cyklu „Chat(d)erska Prezydencja”. W wydarzeniu organizowanym w związku ze sprawowaniem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Przygotowano dla nich wykłady, warsztaty oraz gry edukacyjne o tematyce związanej z funduszami europejskimi.

Przedstawiciele Wydziału Rozwoju Regionalnego przybliżyli obecnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 poprzez prezentację jego założeń i głównych celów, a następnie zaprosili młodzież do zapoznania się z efektami jego realizacji w formie gry elektronicznej „Ruszaj Po eurO”.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja "Jakie wsparcie mogliby otrzymać młodzi ludzie z Funduszy Europejskich od 2014 roku?". Młodzież chętnie wypowiadała się na temat przyszłego podziału środków unijnych pod kątem swoich marzeń i planów na przyszłość.

Debaty to wspólne przedsięwzięcie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Fundacji VIRIBUS UNITIS, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013