RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Wyniki Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich

Znamy już zwycięzców w organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursie dotacji na promocję Funduszy Europejskich, który był ogłoszony 1 lutego b.r.

15 marca 2011 r. Komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w konkursie. Spośród 95 przyjętych wniosków, do dofinansowania w formie dotacji wybrano 22 projekty, które najpełniej realizowały cele konkursu, prezentując szeroki wachlarz działań informacyjno-promocyjnych.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013