RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Muzeum - sercem Nikiszowca

8 kwietnia 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku dawnej pralni i magla w Nikiszowcu, zrewitalizowanego na potrzeby Działu Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic. Inwestycja została dofinansowana z RPO WSL 2007-2013.

Na uroczystości pojawiło się wiele znakomitych osobistości, m.in.: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, poseł na Sejm RP Kaziemierz Kutz, Prezydent Miasta Katowic Piotr Uszok, Wiceprezydent Miasta Katowic Krystyna Siejna, Przewodniczący Rady Miasta Katowic Arkadiusz Godlewski, radni miasta Katowic, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Tomasz Miczka, prof. dr hab. Tomasz Sławek oraz Przewodniczący Rady Muzeum Historii Katowic prof. dr hab. Antoni Barciak. Uroczystość wzbogacił recital gitarowy „Kupiński Guitar Duo” Ewy Jabłczyńskiej i Dariusza Kupińskiego.

W nowo otwartej filii można podziwiać 3 ekspozycje:

  • wystawę malarstwa artystów Grupy Janowskiej: Teofila Ociepki, Pawła Wróbla, Ewalda Gawlika i Erwina Sówki,
  • wystawę fotograficzną Arkadiusza Goli „Rzeczy symboliczne”,
  • wystawę „Premedytacje – Pamięć” – prezentującą dzieła pracowników Katedry Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Nikiszowiec jest zabytkowym i unikatowym osiedlem górniczym powstałym w latach 1908–1915 i 1920–1924 według projektu znakomitych architektów z Charlottenburga – Georga i Emila Zillmanów. 14 stycznia 2011 roku prezydent RP Bronisław Komorowski uznał Nikiszowiec za pomnik historii.

Dla zwiedzających filia MHK przy ul. Rymarskiej 4 jest otwarta:

  • wtorek, czwartek: 10.00-18.00
  • środa, piątek: 10.00-16.00
  • sobota, niedziela: 11.00-15.00

Do końca sierpnia wstęp na wystawy jest bezpłatny.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013