RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląskie coraz piękniejsze i szerzej doceniane

Projekty dofinansowane ze środków europejskich w województwie śląskim po raz kolejny znalazły uznanie w oczach jurorów konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich.

W ścisłym gronie nominowanych znalazły się 3 przedsięwzięcia z naszego regionu: kampania produktów turystycznych oraz 2 inwestycje rewitalizacyjne: dotyczące dworku Kossaków w Górkach Wielkich oraz Zamku i Pałacu Habsburgów w Żywcu.

„Polska Pięknieje” to prestiżowy, ogólnopolski konkurs promujący projekty unijne, które w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej naszego kraju. W tegorocznej, czwartej, edycji wpłynęło 208 zgłoszeń. Spośród nich Kapituła Konkursowa wybrała 21 najciekawszych – po 3 projekty w każdej z 7 kategorii.

W kategorii „produkt promocyjny” nominowano projekt „Ogólnopolska kampania produktów turystycznych województwa śląskiego” zrealizowany przez Województwo Śląskie. Zaś w kategorii ”zabytek” znalazły się aż 2 projekty z naszego regionu: „Adaptacja zabytkowych ruin dworu Kossaków wraz z ich otoczeniem w Górkach Wielkich na cele kulturalne” Fundacji im. Zofii Kossak oraz 2 etapy odnowy kompleksu Habsburgów w Żywcu: „Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” / „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”, realizowane przez Gminę Żywiec.

Dwa pierwsze projekty zostały dofinansowane w ramach obecnie wdrażanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Kampania promocyjna produktów turystycznych to głośna kampania „Pasjonauci polecają Śląskie”, obecna w mediach od 26 kwietnia do 31 maja 2010 r. Jej realizację wsparła z UE kwota blisko 3,5 mln zł.

Zmodernizowana Kossakówka – dotowana kwotą 1,5 mln zł – w październiku ubiegłego roku rozpoczęła działalność jako Centrum Kultury i Sztuki w Górkach Wielkich.

Na I etap rewitalizacji kompleksu Habsburgów w Żywcu, realizowany w latach 2006-2007, udało się pozyskać 3 mln zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kontynuację prac umożliwiły środki w wysokości 2,3 mln euro z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ostateczni zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Zatem każdy z nas może stać się jurorem i oddać swój głos na śląskie projekty, do czego, oczywiście, serdecznie zachęcamy! Głos można oddać, klikając w poniższy baner:

 

 

Liczymy, że i w tym roku statuetka „Polska Pięknieje” znajdzie się w rękach projektodawcy z naszego regionu. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i uhonorowani 5 maja br. podczas gali inaugurującej IV Forum Funduszy Europejskich w Warszawie.

Przypomnijmy śląskich laureatów z poprzednich latach:

I edycja:

PRESSO S.C. w Cieszynie za projekt: „Design Alive!" żywa galeria designu (kategoria: produkt promocyjny).

II edycja:

Miasto Ustroń (lider projektu) za projekt: Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5 (kategoria: produkt promocyjny).

III edycja:

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny za projekt: Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej (kategoria: zabytek).


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013