RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląskie wśród cudów Funduszy Europejskich i w gronie euroliderów

Starania naszych beneficjentów w realizacji projektów unijnych znajdują szerokie uznanie, również na arenie ogólnopolskiej. 5 maja br. miłą okazją do docenienia wysiłków niektórych spośród nich stała się uroczysta gala rozpoczynająca 4 Forum Funduszy Europejskich, w trakcie której przyznano nagrody w konkursach Polska Pięknieje oraz Eurolider. W obu uhonorowano laureatów z województwa śląskiego.

W głosowaniu internautów w ramach konkursu „Polska Pięknieje” zwyciężył projekt pn. „Adaptacja zabytkowych ruin dworu Kossaków wraz z ich otoczeniem w Górkach Wielkich na cele kulturalne” Fundacji im. Zofii Kossak” wsparty z RPO WSL kwotą ok. 1,5 mln zł. Bardzo satysfakcjonujące to wyróżnienie, bo przyznane głosami zwykłych mieszkańców, a więc tych, z myślą o których powstał i którym służy zmodernizowany obiekt.

Wśród nominowanych projektów z naszego regionu znalazły się jeszcze dwa inne:

• ogólnopolska kampania produktów turystycznych Województwa Śląskiego - projekt zrealizowany przez samorząd województwa

• inwestycja związana z rewitalizacją Zamku i Pałacu Habsburgów w Żywcu - projekt zrealizowany przez gminę Żywiec.

„Polska Pięknieje” to prestiżowy, ogólnopolski konkurs promujący projekty unijne, które w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej naszego kraju.

Zwycięzcy zostali wyłonieni decyzją Kapituły konkursu, która wybrała najciekawsze projekty w siedmiu kategoriach, oraz decyzją internautów, którzy wybrali najlepszy projekt spośród wszystkich nominowanych.

--

W konkursie Eurolider doceniono natomiast poprzez przyznanie wyróżnienia Kapituły Konkursu panią Ewę Widerę – podinspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, która do tej pory zrealizowała w ramach Funduszy Europejskich 20 projektów na ogólną kwotę ok. 14 mln zł.

Uznanie jury zyskała przedsiębiorczość, wytrwałość i zaangażowanie laureatki w pozyskiwaniu środków unijnych dla rozwoju lokalnej społeczności i poprawy jakości życia w najbliższym otoczeniu. Serdecznie gratulujemy pani Ewie Widerze tak prestiżowego wyróżnienia dla jej codziennej, żmudnej pracy oraz jej wymiernych efektów.

Nagrody przyznano trzytorowo:

• W głosowaniu internautów

• Decyzją Kapituły Konkursu

• Decyzją laureatów poprzednich edycji

Wszystkich laureatów mogą Państwo poznać pod poniższymi linkami.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013