RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Polityka klastrowa

Jak rozwijać klastry, jakie są możliwości ich wsparcia w ramach programów unijnych, jak wygląda działalność klastrów za granicą ? – na te oraz inne pytania szukano odpowiedzi podczas konferencji „Klastry na Śląsku – możliwości rozwoju i najlepsze praktyki” organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka klastrowa” .

Głównym celem konferencji była prezentacja dokonań klastrów na Śląsku i dyskusja nt. możliwości ich rozwoju i współpracy z klastrami z zagranicy.

W ramach dobrych praktyk zaprezentowane zostały klastry zagraniczne z Bułgarii, Czech oraz Hiszpanii.

Dodatkowo przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawił możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Natomiast w części wystawienniczej uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z działalnością następujących klastrów działających na Śląsku:

1. Śląski Klaster Wodny
2. Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego
3. Mobajl.org
4. Klaster E-Południe
5. Śląski Klaster Biznesu
6. Polish Wood Cluster
7. Śląski Klaster Lotniczy
8. Klaster Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum

a także w Punkcie Infomacyjnym RPO WSL uzyskać informacje o Programie, ze szczególnym naciskiem na działanie 1.3 Innowacje i transfer technologii, w ramach którego 10 czerwca zostanie ogłoszony konkurs.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013