RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kobieta jest innowacją…..

Taki tytuł miała konferencja, która odbyła się 26 maja w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Podczas jej trwania uczestnicy mogli zobaczyć innowacyjne produkty, takich firm jak Stanusch Technology czy Ksawery Kaliski Artmediale. Pierwsza w swojej ofercie dysponuje wirtualnym doradcą, z którym można porozmawiać na stronie internetowej; wirtualną hostessą, rozpoznającą ludzki głos czy też wyszukiwarką semantyczną, znajdującą dokładną odpowiedź na pytanie, które jej zadamy. Druga zajmuje się projektowaniem i aranżowaniem przestrzeni, udowadniając, że innowacja, design i sztuka są to elementy nierozłączne.

Innowacyjne produkty, ze względu na swój specyficzny charakter, podlegają ochronie. O zasadach rejestracji takich produktów w Urzędzie Patentowym i możliwościach ich ochrony opowiedziała Aleksandra Marcińska-Porzuc - Rzecznik Patentowy. Z kolei Paweł Przybyszewski z firmy Investin przedstawił, na czym polega proces komercjalizacji nowoczesnych technologii.

W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie z pieniędzy unijnych na innowacyjne działania, wyjaśnili przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedstawili oni możliwości pozyskania Funduszy Europejskich na dofinansowanie działań innowacyjnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Natomiast Anna Mrzyczek - Szczęsny, Dyrektor Grupy Kapitałowej Partner - Finanse opowiedziała o giełdzie NEW CONNECT, zachęcając młode firmy do realizowania swoich innowacyjnych pomysłów. Na zakończenie Janusz Pietrusiński z Banku Zachodniego WBK złożył innowacyjną propozycję lotu balonem nad Rudą Śląską.

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013