RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Podpisana umowa na budowę gmachu Muzeum Śląskiego

7 czerwca br. budowa nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach – jeden z czterech tzw. dużych projektów kluczowych w ramach RPO WSL – weszła w kolejną fazę realizacji: podpisano umowę na wykonanie robót z polsko-hiszpańskim konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA, wyłonionym w drodze przetargu.

To ostatni krok formalny konieczny do rozpoczęcia prac. Poprzedziła go 25 maja br. – niezbędna przy inwestycjach unijnych o tak dużej skali (czyli z budżetem powyżej 50 mln euro – a, przypomnijmy, dokładna wartość projektu Muzeum Śląskiego to 324,27 mln zł) – pozytywna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca dofinansowanie budowy muzeum ze środków Unii Europejskiej.

Już w lipcu planowane jest rozpoczęcie budowy, co symbolicznie zapoczątkuje uroczyste wbicie łopaty 5 lipca br. Obecnie na terenie objętym inwestycją dobiegają końca roboty przygotowawcze.

Na gotowy gmach przyjdzie nam czekać około 20 miesięcy, do uroczystego otwarcia, które planowane jest na drugi kwartał 2013 roku. Już teraz zapraszamy jednak do zapoznania się z wizualizacjami i szerszymi informacjami na podstronie poświęconej tej inwestycji.

Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego to inwestycja ważna nie tylko w ramach naszego Programu Regionalnego, ale i jedno z największych przedsięwzięć w całym województwie o zasięgu znacznie je przekraczającym.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013