RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Oni podjęli EUROwyzwanie

Jak wykorzystać członkostwo w Unii Europejskiej? W jaki sposób zdobyć fundusze na przedsięwzięcia realizowane w województwie śląskim? Tego rodzaju zadania czekały na uczestników Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej - EUROwyzwanie.

W zmaganiach mogli wziąć udział uczniowie I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Aby zawalczyć o główne nagrody, musieli wykazać się wiedzą o Unii Europejskiej i jej funduszach, kreatywnością oraz umiejętnością przekonywania.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, pozaszkolnego oraz finału.

W pierwszym zainteresowane szkoły dostały test sprawdzający wiedzę o Unii Europejskiej. Dzięki niemu wyłoniły trzech najlepszych uczniów, którzy utworzyli szkolną reprezentację.

W kolejnym etapie drużyny z najwyższymi wynikami napisały projekt, który mógłby otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ich ocenie Komisja wzięła pod uwagę: argumenty uzasadniające potrzebę realizacji danego projektu; opis  niezbędnych zadań do prawidłowej realizacji projektu; ciekawe i innowacyjne pomysły oraz elementy graficzne (zdjęcia, wizualizacje itp.).

Spośród 19 reprezentacji do ścisłego finału dostało się 8 grup.

10 czerwca br. w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach miał miejsce ostatni etap rozgrywek - uroczysty finał.

Finaliści przedstawiali przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne na temat „Moja miejscowość w Unii Europejskiej - jak wykorzystać szansę członkostwa w UE dla naszego regionu?" oraz wzięli udział w teście wiedzy na temat Funduszy Europejskich.

Komisja Konkursowa, w skład której weszli:

1. Prof. dr hab. Wojciech Kowalski – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2. Rafał Rudnicki – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

3. Sylwia Kowalczyk – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4. Adam Zabiegała – Kuratorium Oświaty

5. Ewelina Budzińska-Góra – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Beata Goleśna – Wydział Rozwoju Regionalnego

7. Ewa Pacwa – Wydział Terenów Wiejskich

po przyznaniu, a następnie zsumowaniu punktów zadecydowała o następującym podziale nagród:

Laureatami I miejsca zostali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Smolenia w Bytomiu: Aneta Napieralska, Justyna Kusal i Anna Ryzieńska pod opieką Ewy Chmielewskiej-Blady.

II miejsce przypadło zespołowi IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie, w skład którego weszli: Patrycja Pacak, Eliza Masek, Piotr Sroczkowski pod opieką Ewy Rydz-Mróz.

III miejsce zdobyli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej: Olga Głąb, Tomasz Tokarski, Jakub Terlecki pod opieką Eweliny Bałdygi.

Wszyscy nagrodzeni wraz z opiekunami pojadą jesienią na wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli. Tak atrakcyjne nagrody były możliwe dzięki objęciu wydarzenia patronatem przez Posłów do Parlamentu Europejskiego: Małgorzatę Handzlik, dr. Jana Olbrychta oraz Jarosława Kalinowskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli ponadto: Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska oraz Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber.

Finał konkursu przebiegał w bardzo uroczystej oprawie. Zebranych powitał oraz życzył powodzenia Wicemarszałek Województwa Mariusz Kleszczewski. Natomiast nagrody laureaci przyjęli z rąk Marszałka Województwa Adama Matusiewicza, Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik oraz Przedstawiciele Biura Poselskiego Jana Olbrychta i Jarosława Kalinowskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli nasze „EUROwyzwanie”, a także serdecznie gratulujemy laureatom.

Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Śląskiego. Merytorycznie odpowiedzialni za jego realizację byli: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013