RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląskie Forum Innowacji

16 czerwca 2011 roku w ramach Śląskiego Forum Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie na Konferencję pod hasłem Innowacyjny Śląsk.

 Konferencja będzie połączona z galą wręczenia nagród Innosilesia w konkursach "Innowator Śląska" i "Re-Produkt".

Celem konferencji jest popularyzacja korzyści płynących z wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a także prezentacja dobrych praktyk współpracy pomiędzy nauką, samorządami i biznesem.

W celu jego realizacji zaprezentowane zostaną osiągnięcia projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji w województwie śląskim". 

Uczestnicy zapoznają się również z dobrymi praktykami w zakresie transferu technologii czy innowacji w biznesie i nauce.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013