RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Prężnym krokiem po Jurze

Spore środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pozwoliły na umocnienie wizerunku gminy Olsztyn jako jurajskiego centrum turystyki. Nordic Walking jako nowy, markowy produkt turystyczny pozwoli turystom i mieszkańcom na poznanie walorów okolicy, zachęcając równocześnie do aktywności ruchowej.

W ramach kampanii zrealizowano: spoty reklamowe w telewizji regionalnej i TVN, w stacjach radiowych, prasie ogólnopolskiej i regionalnej, reklamę w serwisach internetowych, reklamę na prawie 380 bilboardach i banerach umieszczonych w głównych miastach regionu, organizację imprezy masowej, produkcję materiałów reklamowych w postaci folderów, map, ulotek, kalendarzy imprez, gadżetów.

Kampania promocyjna miała na celu pokazanie mieszkańcom oraz turystom, że Olsztyn jest dynamicznie rozwijającą się gminą otwartą na turystykę. Atuty Olsztyna to: położenie na głównym szlaku komunikacyjnym, atrakcyjne położenie gospodarcze, blisko Częstochowy, Katowic i Krakowa, skupisko atrakcji turystycznych (ruiny zamku, atrakcje geologiczne, szlaki turystyczne: piesze, rowerowe konne, wspinaczkowe, architektury drewnianej), walory przyrodnicze i krajobrazowe.

- Profesjonalna kampania pozwoliła na wzrost liczby odwiedzających nas turystów, co musi skutkować pozytywnym przełożeniem na nasze wskaźniki gospodarcze. Zakładamy oczywiście poprawę wizerunku w Gminy w oczach turystów, promocję zdrowego trybu życia, zwiększenie ilości imprez sportowo-rekreacyjnych - mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn. - Mamy świetne tereny do nordic walking.

Najlepsze warunki do uprawiania nordic walking w gminie Olsztyn dają Sokole Góry. Pierwszy Jurajski Zjazd Miłośników Nordic Walking w Gminie Olsztyn odbył się 19 maja 2007 roku.

Liczbę odbiorców kampanii promującej Nordic Walking w Olsztynie szacuje się na ok. 4 mln osób.

Źródło: Urząd Gminy Olsztyn


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013