RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Uwaga, tu się buduje!

Od dawna oczekiwane rozpoczęcie budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego zostało 5 lipca br. zainicjowane symbolicznym wbiciem łopaty.

Uroczystość jest początkiem mającej trwać 20 miesięcy inwestycji zakładającej budowę nowego gmachu głównego Muzeum Śląskiego oraz rewitalizację wybranych obiektów architektonicznych dawnej kopalni „Katowice”. Inwestycja w 85% jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Po symbolicznym wbiciu łopaty pierwsze maszyny wjadą na znajdujący nieopodal katowickiego Spodku poprzemysłowy teren dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” już 7 lipca br. Prace rozpoczną się zabezpieczeniem sąsiednich budynków oraz wykopem pod główny gmach. Wszystko będziemy mogli śledzić z kamery internetowej.

Prace zaplanowane na 20 miesięcy zakończą się wiosną 2013 roku. Kolejne dwa miesiące to odbiór budowlany. Wówczas Muzeum Śląskie stanie się pierwszym obiektem wyznaczającym w Katowicach tzw. „Oś kultury”, w ramach której oprócz nowego gmachu muzeum powstaną również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Budowa muzeum finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Wartość umowy z generalnym wykonawcą robót to 207 839 010,21 zł (kwota uwzględnia zmianę stawki podatku VAT). Całkowity budżet projektu wynosi ponad 324 mln zł.

Projekt poszerzy nie tylko ofertę kulturalną i edukacyjną Muzeum, ale przyczyni się do podniesienia atrakcyjności kulturowej Górnego Śląska, Katowic i przybliży fenomen Śląska szerszej publiczności w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: Muzeum Śląskie w Katowicach


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013