RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Wirtualne latanie w Gliwicach

Laboratorium Wirtualnego Latania na Politechnice Śląskiej to najnowocześniejsze w Polsce Południowej i unikatowe w Europie, profesjonalne zaplecze naukowo-badawcze.

Już jesienią tego roku Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej będzie realizować prace naukowo-badawcze w dziedzinie systemów informatycznych w lotnictwie z wykorzystaniem 14 symulatorów lotów, a także współpracować z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej w procesie profesjonalnej edukacji kadr lotniczych.

Koszt powstania Laboratorium Wirtualnego Latania to przeszło 4 mln zł. Na 120 m2 modernistycznego pomieszczenia stanie 12 symulatorów – dwa duże urządzenia treningowe, gabarytowo przypominające kadłuby samolotów, oraz 10 mniejszych symulatorów lotów. Wszystkie urządzenia treningowe będą służyć nauce pilotażu i nawigacji, jak również zdobywanu i przedłużaniu uprawnień dla licencji zawodowych. W Laboratorium Wirtualnego Latania będą także prowadzone prace naukowo-badawcze, finansowane ze środków VII. Programu Ramowego Komisji Europejskiej, a realizowane w ramach współpracy z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL.

Laboratorium Wirtualnego Latania powstaje w ramach projektu dofinansowanego z RPO WSL o wartości ponad 12 mln zł, z czego środki unijne pokryją ponad 10 mln zł.

 

Źródło: Politechnika Śląska w Gliwicach


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013