RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Do Olsztyna marsz!

W podczęstochowskim Olsztynie 24 lipca odbędzie się impreza organizowana w ramach Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking.

Uczestnicy nordicowego pucharu, pokonując 6 km trasę, będą mieli okazję podziwiać atrakcje okolicy znajdujące się na trasie: Zamkową Górę, widokowy Kamieniołom Kielniki, rezerwat przyrody Sokole Góry, ostańcowe wzgórza: Biakło i Lipówki.

Trasa ta powstała i została wypromowana w ramach projektu dofinansowanego z RPO WSL pt. "Nordic walking - nowy produkt turystyczny kluczem do wzrostu rozpoznawalności Gminy Olsztyn".

W całej edycji I Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking odbędą się jeszcze trzy imprezy, spośród których ostatnia, 16 października, będzie miała miejsce również w Olsztynie.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013