RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ekstremalne atrakcje czekają

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zjazdu linowego o długości 220 m w Geoparku Glinka w Ujsołach.

Atrakcje dostępne w soboty i niedziele w godzinach od 13.00 do 19.00.

W przypadku grup liczących co najmniej 5 osób istnieje możliwość ustalenia zjazdów w każdym dniu tygodnia, w różnych godzinach, po wcześniejszym ustaleniu (tel. kontaktowy: 508 111 224).

Serdecznie zapraszamy!

Zjazd powstał w ramach projektu "Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince", dofinansowanego z RPO WSL.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013