RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Koziegłowy mogą się pochwalić nowym centrum

23 lipca br. nastąpiło uroczyste otwarcie rynku w Koziegłowach, miejsca o historycznych wartościach. Jest to jedna z największych inwestycji w Gminie Koziegłowy, dzięki której miejsce to odzyskało historyczny blask.

Rynek - serce miasta Koziegłów, po wielu latach starań i zabiegów doczekał się rewitalizacji. Jego układ od XIV w. nie uległ znacznym zmianom, różnic można dopatrzeć się w odnawianych na bieżąco elewacjach budynków i architekturze roślinnej skweru.

Przez wiele lat rynek był miejscem targowym, co powodowało coraz większą jego degradację. Zmiana lokalizacji targowiska stała się początkiem działań w kierunku rewitalizacji rynku.

Gmina i Miasto Koziegłowy zdobyły dotację na realizację projektu pn. „Rewitalizacja rynku w Koziegłowach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była rewitalizacja zdegradowanego rynku w Koziegłowach i nadanie mu funkcji turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych.

W ramach projektu przeprowadzono prace modernizacyjne istniejącej płyty rynku, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni rynku z kostki brukowej granitowej, oświetleniu terenu, wykonaniu fontanny oraz prace wykończeniowe. Zmodernizowane zostały również nawierzchnie dwóch dróg gminnych, okalających rynek od części północnej i zachodniej oraz wykonany został remont istniejącej kanalizacji deszczowej.

Celem projektu było uzyskanie jednolitego charakteru zabudowy i klimatu historycznego rynku oraz umożliwienie jego wielofunkcyjnego wykorzystania.

 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013