RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Spotkania z kulturą górali śląskich

Serdecznie zapraszamy do Wisły na weekendowe spotkania z kulturą i tradycją Górali Śląskich.

Cykl wakacyjnych imprez będzie trwał do 20.08.2011 r. w Enklawie mieszczącej się przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

Szczegółowy harmonogram imprez znajdą Państwo na stronie projektu.

Projekt "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich – organizacja w Muzeum Beskidzkim w Wiśle cyklu wydarzeń kulturalnych" o wartości 126 700,00zł uzyskał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 107 695,00 zł.

Warto przypomnieć, że sama Enklawa Budownictwa Drewnianego - oddana do użytku na jesieni 2010 r. - również powstała w ramach projektu dofinansowanego z RPO WSL.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013