RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Inwestycje RPO WSL w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna

W głosowaniu internetowym w ramach tegorocznej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego można było oddawać głosy na inwestycje dofinansowane z RPO WSL.

Jest to organizowany rokrocznie przez Zarząd Województwa Śląskiego konkurs promujący najlepsze rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne zrealizowane w naszym regionie w ubiegłym roku kalendarzowym. Odbywa się on przy wsparciu katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

W tym roku pośród 55 nominowanych obiektów znalazło się aż 16 inwestycji, które powstały dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:

1. Rydułtowskie Centrum Kultury / Rydułtowy

2. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zespół poradni specjalistycznych / Wilkowice

3. Baza okołoturystyczna w Wieprzu, gmina Radziechowy-Wieprz / Radziechowy-Wieprz

4. Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień- park w Ślemieniu / Ślemień

5. Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej - Gminnej Centrum Integracji Wsi / Strumień

6. Zagospodarowanie Kamieniołomu w Glince / Ujsoły

7. Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem / Kłobuck

8. Zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku - Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe / Kłobuck

9. Przebudowa biblioteki Donnersmarcków na potrzeby filharmonii w Zabrzu / Zabrze

10. Aktywne Centrum Zdrowia - przebudowa i rozbudowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach / Żarki

11. Sport bez granic – przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach / Żarki

12. Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno-sportowych / Radzionków

13. Budowa przedszkola publicznego w Ochabach / Skoczów

14. Istniejący budynek – remont i rozbudowa na Centrum Miejskie „INTEGRATOR” – remont konserwatorski zabytkowej kamienicy / Skoczów

15. Renowacja historycznego obiektu „Willa Generała” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie / Częstochowa

16. Kompleks sportowy - hala widowiskowo-sportowa wraz z krytą pływalnią w Rybniku-Boguszowicach / Rybnik

Jest to najlepszy dowód ich dużych wartości nie tylko użytkowych, ale i walorów architektonicznych.

Prace zgłaszane do konkursu oceniane są dwutorowo: przez Jury Konkursowe - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz mieszkańców regionu – poprzez głosowanie internetowe.

Z naszego regionu najwięcej głosów internautów zdobyły następujące projekty:

 

28 października br. - w ramach Śląskich Dni Architektury - poznaliśmy laureatów wybranych przez Jury Konkursu.

Podczas uroczystości przyznano również nagrody w konkursie „Architektura Roku" organizowanym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nagrodą Grand Prix uhonorowano zespół HS99 za projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

--

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku nagrodą w kategorii „Rewitalizacja” został uhonorowany projekt dofinansowany z RPO WSL – „Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie". Nagrodę przyznano za „wykreowanie powszechnie akceptowanego miejsca korzystania z różnych form kultury, cieszącego się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności; za bezpretensjonalne i proste rozwiązania odpowiednie do skali i charakteru miejsca”.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013