RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Sportowa wizytówka miasta

Przy ul. Leśnej powstała nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, która służyć będzie nie tylko mieszkańcom, ale też klubom sportowym i ich kibicom. 28 lipca 2010 r. podpisano akt zakończenia zadania.

Będą się w niej odbywały duże imprezy, nie tylko sportowe, ale również okolicznościowe i koncerty, tak by hala dobrze służyła mieszkańcom i sportowcom.

Stary obiekt został zmodernizowany i przebudowany. Centralną część hali stanowi boisko oraz dwie trybuny, pod którymi znajdują się trzy kondygnacje nadziemne, stanowiące zaplecze. Są to: sale ćwiczeń - rozgrzewek, szatnie dla zawodników i sędziów, pokoje służb medycznych, prasy, biura zawodów, magazyny i pomieszczenia techniczne, toalety i szatnie dla kibiców, sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe i medyczne.

Na trybunach stałych żelbetowych wydzielone są miejsca dla VIP-ów, kibiców, gości, klubu macierzystego, stanowiska dla TV. Kubatura hali wynosi w przybliżeniu 62 200 m2, płyta główna boiska ma wymiary 46,0m x 27,2m, a wysokość 12,8m i spełnia wymagania Światowej Federacji Siatkówki.

Dla obsługi zawodów siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej zamontowane zostały tablice informatyczne świetlne, na których prezentowane będą wyniki meczów.

Prace objęły również zagospodarowanie terenu, w tym budowę parkingu na 130 samochodów.

Koszt wykonania hali widowiskowo-sportowej łącznie z kosztami rozbiórki starego obiektu i pracami projektowymi wyniósł 42 mln zł, z czego 11 mln 320 tys. zł pozyskano z RPO WSL 2007-2013.

Źródło: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

--

We wrześniu 2012 r. „Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Jana Pawła II” została uhonorowana nagrodą I stopnia w kategorii „obiekty sportowe” w konkursie "Budowa Roku 2011" (organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa).


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013