RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Wszystko, co chcecie wiedzieć o Funduszach Europejskich, a boicie się zapytać

Polskapresse w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dotacji na promocję Funduszy Europejskich z Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, zorganizuje 35 webinariów, czyli spotkań on-line internautów z ekspertami ds. Funduszy Europejskich. W przyszłym tygodniu podczas seminariów zaproszeni goście będą dyskutowali o wykorzystaniu FE.

Seria obejmuje seminarium ogólnopolskie, a także specjalne odcinki dla internautów z województw łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego i śląskiego.

Poniżej przedstawiamy harmonogram webinariów dla województwa śląskiego:

16 września, godz. 11.00-12.00 - „Fundusze Europejskie dobrze wykorzystane” (opisy oraz przykłady projektów z woj. śląskiego).

29 września, godz. 11.00-12.00 - "Woj. śląskie: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej i zaplecza turystycznego przedsiębiorstw".

14 października, godz. 11.00-12.00 - "Woj. śląskie: Wsparcie dla MSP: targi i misje, transfer technologii, B+R, innowacje".

20 października, godz. 11.00-12.00 - "Woj. śląskie: Wniosek o płatność - RPO woj. śląskie. Kluczowe zasady prawidłowego wydatkowania i rozliczania środków".

Więcej o seminariach i zapisy na stronach www.dotacje.naszemiasto.pl

Zapraszamy do udziału!

Poniżej można pobrać prezentacje z dotychczas odbytych webinariów.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013