RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zielone centrum regionu

Mikołów posiada nowoczesny obiekt, będący wizytówką zielonego oblicza Śląska – Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, który spełnia zarówno funkcje edukacyjno-wychowawcze, jak i naukowo-badawcze. W Centrum Edukacji znajduje się siedziba Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Przedmiotem inwestycji stała się adaptacja schronów na terenie byłej jednostki wojskowej. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie to ma na celu ochronę bioróżnorodności i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska, realizację działań naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu.

Projektem objęto teren o powierzchni około 21 hektarów. Nowo wybudowany obiekt posiada dwie sale audiowizualne na 140 miejsc, bibliotekę Ogrodu, Bank Nasion i Fitotron, terenową pracownię dydaktyczną oraz wieżę widokową, która znajduje się na szczycie Sośniej Góry. Na obszarze ponad 15 hektarów założonych zostało 12 kolekcji roślin różnych siedlisk składających się z gatunków rodzimych, botanicznych klimatu umiarkowanego wraz ze ścieżkami edukacyjnymi.

W ramach projektu prowadzona była również kampania promocyjno-edukacyjna, która cieszyła się szerokim zainteresowaniem lokalnej społeczności.

W czasie zajęć promocyjno-edukacyjnych trwających od października 2010 r. do czerwca 2011 r. odbyło się 18 spotkań (6 konferencji, 8 seminariów oraz 4 warsztaty). Podczas zajęć uczestnicy mogli zasięgnąć fachowej wiedzy z dziedziny biologii, ekologii oraz sadownictwa roślin a także zapoznać się z procesami zachodzącymi w przyrodzie. W spotkaniach wzięło udział ponad 1000 osób: młodzież z liceów i gimnazjów mikołowskich, dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Mikołów oraz mieszkańcy miasta i regionu.

Źródło: Urząd Miasta Mikołów

 

 

13 listopada 2014 r. - projekt "Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego - etap II" w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego zdobył wyróżnienie w kategorii "najlepsza przestrzeń publiczna". 

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013