RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Filmowe wydarzenie

Wszystkich kinomanów zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN, który odbędzie się w dniach 19-23 października br. Będzie to już druga edycja tego wydarzenia, która - tak jak w ubiegłym roku - odbywa się przy wsparciu środków z RPO WSL.

Wraz ze wzrostem znaczenia Unii Europejskiej i zmianami w polityce regionalnej, wzrosło też znaczenie koprodukcji, a więc sposobu budowania budżetu filmowego w oparciu o kilka źródeł finansowania. Międzynarodowy Festiwal Filmowy REGIOFUN to jeden z trzech festiwali w Europie promujących i pokazujących filmy powstające, w ramach – narodowych lub międzynarodowych – koprodukcji.

Festiwal REGIOFUN skierowany jest do widzów ciekawych współczesnego kina oraz do profesjonalistów i studentów szkół filmowych, którzy szukają finansowego wsparcia dla swoich filmów. Festiwal to miejsce spotkania ludzi, którzy myślą o kinie w nowoczesny. Dlatego do Katowic zapraszane są filmy, o których już głośno na świecie i które nigdy nie powstałby bez współpracy z Regionalnymi Funduszami Filmowymi. Z myślą o profesjonalistach przygotowano konferencje i spotkania, o studentach – warsztaty filmowe, a dla widzów – starannie wybrane, nietuzinkowe filmy.

Tegoroczna edycja festiwalu będzie poświęcona przede wszystkim miastu i sposobowi, w jaki lokalne władze mogą współpracować z filmowcami.

Wśród różnorodnych propozycji programowych na szczególną uwagę zasługują:

• Retrospektywa Lecha Majewskiego

• Cykl „Miasto w filmie/Film w mieście”

• Muzyczne wydarzenie – koncert hiszpańskiego zespołu Giulia y los Tellarini, znanego z filmów Woody’ego Allena 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013