RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Międzynarodowe Centrum Kongresowe z podpisaną umową

3 października br. została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miasta Katowice a firmą Polimex-Mostostal SA na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego. To ostatni krok formalny konieczny do rozpoczęcia prac.

Przypomnijmy, że w styczniu ubiegłego roku projekt Międzynarodowego Centrum Kultury autorstwa spółki JEMS Architekci z Warszawy uzyskał pozwolenie na budowę. W lutym br. miasto ogłosiło przetarg na prace budowlane. Swoje oferty złożyło dwanaście firm, w tym również zagraniczne. Najkorzystniejszą okazała się propozycja warszawskiej spółki Polimex-Mostostal.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa samego obiektu Centrum o całkowitej powierzchni około 37 tys. m2, przebudowanie lub budowa nowej infrastruktury podziemnej, budowa dróg dojazdowych, parkingów, a także korytarza łączącego MCK ze Spodkiem. Podpisując umowę, spółka zobowiązała się również do zagospodarowania zielenią terenu otaczającego obiekt, podobnie jak dachu Centrum, co stworzy wrażenie rozdzielającej na dwoje budynek swoistej „zielonej doliny” z rozpościerającą się panoramą miasta.

Źródło: Urząd Miasta Katowice

 

Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach to jeden z czterech tzw. dużych projektów kluczowych w ramach RPO WSL, o dużym znaczeniu dla rozwoju regionu i jego mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszymi informacjami nt. inwestycji i śledzenia postępów prac na podstronie poświęconej tej inwestycji.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013