RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Otwarto Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury

Kilkaset osób zgromadziło się 1 października w Podlesicach podczas Jurajskich Regionaliów. Głównym punktem programu plenerowej imprezy była inauguracja działalności Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

Jego budowa jest efektem projektu związanego z rozbudową podlesickiego kompleksu edukacyjnego, na który Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zdobyło 1 840 768,31 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Powstały obiekt wraz z wyposażeniem i ekspozycjami, z własną stacją transformatorową i studnią głębinową, jest jednym z wielu zadań zrealizowanego projektu. Ponadto złożyły się na niego m.in. kontynuacja prac zabezpieczających Jaskinię Głęboką, wydanie publikacji, rozbudowa oferty edukacyjnej, prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody.

Dzięki dofinansowaniu udało się wzbogacić publiczną przestrzeń o ośrodek stanowiący zaplecze logistyczne dla działań na rzecz ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Jury, prowadzonych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej z licznymi partnerami, pod nadzorem merytorycznym naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Obiekt harmonizuje z otaczającą go przyrodą – do jego budowy i wykończenia wykorzystano kamień wapienny, cegłę i drewniane elementy.

Ośrodek będzie pełnił funkcje: edukacyjną, naukową, dokumentacyjna, wystawienniczą, wydawniczą. Ma stać się miejscem, w którym eksponowane będą efekty prowadzonych w tym regionie badań geologicznych, paleontologicznych czy archeologicznych. Znajdujące się w nim wystawy, interaktywne ekspozycje oraz multimedialna sala konferencyjna z pewnością sprostają oczekiwaniom szkolnej młodzieży i turystów. W skład kompleksu edukacyjnego wchodzą ponadto: Zagroda Edukacyjna, ścieżka dydaktyczna, Jaskinia Głęboka.

Źródło: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013