RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląskie w Brukseli

Obecne Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej to wyjątkowa okazja do pochwalenia się naszymi dokonaniami od momentu przystąpieniu do Unii Europejskiej. Jednym z wydarzeń temu służących było Miasteczko Polskie, odbywające się jako wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Tygodniowi Miast i Regionów Open Days.

Za jego organizację odpowiedzialne było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy współpracy z urzędami marszałkowskimi wszystkich regionów. „Miasteczko Polskie” miało miejsce w dniach 10-12 października br. w Brukseli, w malowniczym otoczeniu Parku Pięćdziesięciolecia.

Polska zaprezentowała się jako kraj dynamiczny, otwarty i nowoczesny, który doskonale wykorzystuje szanse, jakie daje polityka spójności, z korzyścią dla całej Unii Europejskiej. Szczególne miejsce podczas imprezy zajęły polskie regiony, które promowały się przez pryzmat Funduszy Europejskich i projektów unijnych. Była to pierwsza tego typu prezentacja na forum międzynarodowym.

 

Na stoisku województwa śląskiego uwagę zwracała bardzo ciekawa, nowoczesna aranżacja przestrzeni, uwzględniająca współczesne trendy projektowania. Sposób prezentacji współgrał harmonijnie z przekazem promocyjnym – region zaprezentował się jako kreatywny, energetyczny, innowacyjny, dynamicznie się rozwijający i interaktywny. Było to twórcze odniesienie zarówno do Strategii Promocji Województwa Śląskiego, jak i do kampanii promocyjnych regionu, zwłaszcza do pozytywnie komentowanej i szeroko nagradzanej kampanii promocyjnej turystyki województwa śląskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii "Guck mal! Schlesien" z ubiegłego roku. Cały projekt aranżacji przestrzeni wystawienniczej oraz materiałów promocyjnych (filmów, prezentacji, gadżetów, ulotki) charakteryzował się spójnością i kompleksowością, a jego rys charakterystyczny stanowiło kreatywne nawiązanie do kolorów marki Śląskie.

Prezentacja stoiska

 

Na ekranie wyświetlane były 2 filmy promujące 2 największe programy obecnie wdrażane w regionie, tzn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Co szczególnie warte podkreślenia, w obu wykorzystano nowoczesne efekty trójwymiarowe, tak więc warstwę informacyjną uzupełniały wrażenia wizualne.

Z myślą o miłośnikach nowych technologii przygotowano nowoczesną prezentację multimedialną województwa i programów unijnych dostępną na tabletach. Z kolei zabawa memo zyskała sympatię w oczach zarówno młodszych, jaki starszych gości naszego stoiska, którzy z równym entuzjazmem układali puzzle, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę.

Powodzeniem  cieszyły się również tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne dotyczące województwa śląskiego, jego walorów turystyczno-kulturalnych oraz pozycji gospodarczej, a także wpływu Funduszy Europejskich na jego rozwój.

Goście naszego stoiska - w szczególności uczestnicy Open Daysów, eurodeputowani, a także mieszkańcy Brukseli - przejawiali żywe zainteresowanie naszym regionem i niejednokrotnie w bezpośrednich rozmowach dopytywali o interesujące ich kwestie.

Miła pamiątką po wizycie na stoisku województwa śląskiego były oryginalne przypinki oraz cukierki regionalne: kopalnioki i szkloki. Natomiast na spragnionych "czystej energii" czekały butelki naturalnej wody mineralnej "Jurajska".

 

Osobną powierzchnię przewidziano na potrzeby prezentacji 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach wyżej wymienionych programów, a przy tym należą do grona najbardziej innowacyjnych i atrakcyjnych do przedstawienia na forum europejskim:

Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania (projekt realizowany w ramach RPO WSL) – dużą atrakcją była tu obecność mobilnego symulatora lotu helikopterem i możliwość skorzystania z tego urządzenia pod opieką instruktora.

Design Silesia (projekt własny Samorządu Województwa realizowany w ramach Programu PO KL) – można tu było zobaczyć, a nawet przetestować ławkę solarną „lightbench”, powstałą w ramach projektu.

 

Prezentacja województwa śląskiego podczas „Miasteczka Polskiego” powstała we współpracy dwóch wydziałów funduszowych Urzędu Marszałkowskiego: Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013