RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nasze śląskie - wyjątkowe!

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oraz Dziennik Zachodni zapraszają do wzięcia udziału w konferencji zatytułowanej: Nasze śląskie - wyjątkowe! Jak Fundusze Europejskie zmieniają region i życie jego mieszkańców?

Miejsce: Media Centrum w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25 A (siedziba Redakcji Dziennika Zachodniego)

Czas: 26 października, godz. 11.00.

Program konferencji przewiduje wystąpienia m.in. Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Marszałka Województwa Śląskiego, Pana Adama Matusiewicza, Wojewody Śląskiego, Pana Zygmunta Łukaszczyka, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Pani Bożeny Rojewskiej.

Zaprezentowany zostanie między innymi stan wykorzystania środków unijnych obecnej perspektywy finansowej oraz prognozy związane z Funduszami UE na lata 2014-2020.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013