RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Przyjazne wsie dzięki środkom europejskim

Przyjazna Wieś to konkurs honorujący najlepsze projekty w zakresie infrastruktury zrealizowane na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. 19 października br. ogłoszono laureatów etapu regionalnego.

Pośród 7 nagrodzonych projektów 3 to inwestycje zrealizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a 1 - przedsięwzięcie zrealizowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego, wdrażanego w latach 2004-2006. 

Zapraszamy do zapoznania się z wyróżnionymi inwestycjami:

Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego – Tropikalna Wyspa etap I w Marklowicach (beneficjent: Gmina Marklowice)

I miejsce w kategorii "infrastruktura techniczna"

Celem projektu było przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanego terenu poprzemysłowego, zlokalizowanego w centrum gminy Marklowice. Teren pokopalniany przeznaczony został na plac gminny z elementami rekreacji oraz parking - jako przedpole i zaplecze planowanego zespołu rekreacyjno-sportowo-usługowego "Tropikalna Wyspa" o powierzchni 23 000 m2.

Dofinansowanie: 6 417 581,25 zł / Wartość projektu: 8 556 775,00 zł (Zintegrowany Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 2004-2006)

 

Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Strumień (beneficjent: Gmina Strumień)

III miejsce w kategorii "infrastruktura techniczna"

Przedmiotem projektu było utworzenie publicznych punktów z dostępem do Internetu wraz z zestawem aplikacji promujących zasoby Gminy Strumień, jednocześnie umożliwiających interaktywny kontakt mieszkańcom i turystom. W wyniku projektu zakupiono oraz zainstalowano: 2 PIAPy zewnętrzne wolno stojące, 4 PIAPy zewnętrzne ścienne zabudowane, 4 PIAPy / telecentra.

Dofinansowanie: 199 985,97 zł / Wartość projektu: 243 114,49 zł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013)

 

Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach (beneficjent: Gmina Wyry)

Wyróżnienie w kategorii "infrastruktura techniczna"

W wyniku projektu powstało boisko z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 104 x 68 m wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą typu bramki, i barierki. Pozwoliło to na poprawę warunków aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie gminy.

Dofinansowanie: 509 079,84 zł / Wartość projektu: 665 060,25 zł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013)

 

Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Olsztynie (beneficjent: Gmina Olsztyn)

I miejsce w kategorii "infrastruktura społeczna"

Otwarta we wrześniu 2010 r. hala w Olsztynie to obiekt posiadający pełnowymiarową płytę boiska z profesjonalną podłogą, trybunami, oświetleniem i nagłośnieniem, salami do gry w tenisa stołowego, do gimnastyki i aerobiku, siłownią oraz salą narad. Parametry hali umożliwiają rozgrywanie meczy pierwszoligowych.

Dofinansowanie: 1 999 721,83 zł / Wartość projektu: 6 913 309,28 zł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013)

 

---

W nagrodę zwycięzcy konkursu otrzymają sprzęt sportowy na łączną kwotę ok. 15 tys. zł. Najlepsze projekty z województwa śląskiego będą walczyć o laury na szczeblu krajowym.

Konkurs „Przyjazna wieś" jest realizowany w całej Polsce przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Mogą w nim brać udział najlepsze projekty w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej zrealizowane na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od roku 2004.

Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego konkursu „Przyjazna wieś" odbędzie się w listopadzie 2011 r. w Katowicach.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013