RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zawiercie zachęca do inwestycji

Obecnie realizowany jest projekt pt. Promocja terenów inwestycyjnych w gminie Zawierciu, który polega na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Zawiercie.

Celem ogólnym projektu jest podjęcie działań promujących tereny inwestycyjne Gminy Zawiercie. W ramach projektu Beneficjent prowadzi kampanię promocyjną, spotkania i konferencje oraz bierze udział w targach inwestycyjnych: EXPO REAL Monachium w Niemczech w 2011 r., INVESTFIELD w Poznaniu w 2011 r., MIPIM CANNES we Francji w 2012 r.

Projekt przyczyni się do zachęcenia przedsiębiorców, deweloperów (szczególnie zagranicznych) do podejmowania działalności gospodarczej na terenie Gminy Zawiercie, a tym samym na terenie województwa śląskiego. Wzrost inwestycji przełoży się bezpośrednio na wzrost konkurencyjności gospodarki w regionie. Walory miejskie, aby zostały wykorzystane i przyczyniły się do osiągnięcia lokalnych celów, muszą zostać odpowiednio zaprezentowane. Potencjalny nabywca musi wiedzieć, gdzie, co, za ile i na jakich warunkach może nabyć. Prowadzona kampania poprzez rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku miasta w oczach inwestorów oraz mieszkańców wpłynie na znaczne zmniejszenie, a nawet likwidację podstawowych problemów miasta.

Do tej pory - w ramach przedsięwzięcia - już po raz trzeci Zawiercie promowało swoją ofertę gospodarczo-inwestycyjną podczas Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych EXPO REAL, które od 4 do 6 października br. odbywały się w Monachium.

8 listopada br. w hotelu Villa Verde w Zawierciu odbyła się konferencja pod hasłem „Biznes rozkręca się w Zawierciu”. Spotkanie przedstawicieli różnych branż biznesu, organizacji gospodarczych, lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych oraz mediów poświęcone było terenom inwestycyjnym w gminie Zawiercie. W najbliższych dniach gmina będzie uczestniczyć również w kolejnych targach INVESTFIELD w Poznaniu.

Jednym z zadań w ramach „Promocja terenów inwestycyjnych w gminie Zawiercie” jest bezpośrednia promocja obszarów inwestycyjnych miasta w formie ogłoszeń/reklam/artykułów zarówno w prasie jak i telewizji. Zaplanowana oferta promocyjna miasta zostanie przedstawiona:

  • na antenie telewizji POLSAT w formie 15-sekundowych spotów reklamowych w paśmie wieczornym przez okres 10 dni
  • w formie reklam umieszczonych w przeznaczonych do tego celu miejscach w wagonach Polskich Kolei Państwowych, w pociągu EIC relacji Katowice-Warszawa zatrzymujących się na stacji Zawiercie (8 pociągów na dobę) w formie reklamy w ramkach na plakaty A3. Założenie to 30 ramek na 1 pociąg, co daje 240 ramek przez okres 14 dni. Wybrane pociągi umożliwiają przejazd do stolicy w czasie poniżej 2 godzin
  • w formie bilbordów zlokalizowanych na trasie ciągów komunikacyjnych prowadzących do Zawiercia, głównie w okolicy autostrad A1 na odcinku Piotrków – Bielsko-Biała, na drodze S1 prowadzącej na lotnisko w Pyrzowicach na odcinku Wojkowice Kościelne – Pyrzowice, na drodze 78 na odcinku Mierzęcice – Jędrzejów. Planuje się wynajem 35 nośników po 14 dni każdy, co łącznie daje 490 dni, przewiduje się standardowy wymiar miejsca reklamowego tj. 5,04mx2,38m, billboardy zostaną wykonane na papierze billboardowym 120 g, na powierzchni 384m2
  • w formie ogłoszenia ½ strony w magazynie pokładowym linii Vizzair wydanie na 2 miesiące, spójnego z kampanią billboardową.

Źródło: Urząd Miasta Zawiercie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013