RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ruszaj Po eurO - odsłona druga

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, w której wzięli udział gimnazjaliści, w październiku br. ruszyła II edycja projektu edukacyjnego Ruszaj Po eurO - tym razem skierowanego do uczniów 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, podczas których nie tylko zobaczyli, jakie projekty realizowane są w ramach Programu Regionalnego, ale również zagrali w grę planszową Ruszaj Po eurO, wykonaną podczas I edycji.

---

Dodatkowo, w szkołach biorących udział w projekcie przeprowadzono konkurs dziennikarski, w ramach którego uczniowie mogli nadsyłać reportaże z projektów, zawierające opisy, zdjęcia oraz wypowiedzi osób z nich korzystających.

W związku z małą liczbą nadesłanych w ramach Konkursu prac, nie zostały przyznane I miejsca, natomiast Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia następującym szkołom:

W kategorii reportaż literacki:

II Liceum Ogólnoszktałcące im. Adamam Asnyka w Bielsku Białej - 20/30 punktów.

W kategorii reportaż filmowy:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - 25/30 punktów.

---

24 listopada br. w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego odbył się Wielki Finał - podsumowanie II edycji projektu edukacyjnego Ruszaj Po eurO. Finał zorganizowany został jako impreza towarzysząca V Targom Funduszy Europejskich.

Do Katowic przyjechało 27 uczniów w 3-osobowych zespołach reprezentujących 9 wybranych szkół. Podczas finału zespoły zmierzyły się z testem, w którym mogły wykazać się zdobytą wiedzą z zakresu Unii Europejskiej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także dobrą pamięcią i spostrzegawczością – część pytań dotyczyła bowiem wyświetlanych filmów dotyczących wybranych inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, średnia wyniosła aż 82% i zaskoczyła nawet jury.

Poszczególne szkoły zdobyły następującą liczbę punktów:

1.      Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Koziegłowach - 67 punktów.
2.      Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - 61 punktów.
3.      Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie - 59 punktów.
4.      II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej - 57 punktów.
5.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie - 57 punktów.
6.      Zespól Szkól Mechaniczno-Elektronicznych w Gliwicach - 56 punktów.
7.      III Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Żorach - 55 punktów.
8.      Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach - 54 punkty.
9.      Zespół Szkół Technicznych w Rybniku - 49 punkty.

Ostatecznie w finale zwyciężyły następujące szkoły:

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Koziegłowach – 67 punktów (maksymalnie można było zdobyć 69 punktów)

II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 61 punktów

III miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie – 59 punktów

Nagrody zwycięzcom wręczył Marszałek Adam Matusiewicz razem z Zastępcą Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Małgorzatą Nogą.

Finał Ruszaj Po euro to nie koniec zabawy z Funduszami Europejskimi. Trwa konkurs dziennikarski na reportaż literacki lub filmowy pokazujący jeden z projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego. W konkursie biorą udział szkoły zaangażowane w projekt, a prace mogą być nadsyłane do 16 grudnia br.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy zaangażowania oraz dużej wiedzy nt. Unii Europejskiej. Cieszymy się, że wśród młodych ludzi jest zainteresowanie właśnie tą tematyką.

---

W projekcie udział wzięło 20 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa śląskiego - po 5 szkół z każdego subregionu.  

Były to następujące szkoły:

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie

3) Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

4) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Gliwicach

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu

6) III LO im. Zbigniewa Herberta w Żorach

7) Zespół Szkól Społecznych im. Wspólnej Europy w Żorach

8) Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

9) ZSO Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

10) Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

11) Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

12) Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie

13) IV LO im. KEN w Bielsku-Białej

14) II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

15) LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

16) Zespół Szkół w Koziegłowach

17) I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

18) Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie

19) Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

20) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie

Projekt edukacyjny zrealizował Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z fundacją Viribus Unitis.

--

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do spróbowania swych sił w grze elektronicznej, która powstała w ramach ubiegłorocznego projektu - dostępnej w zakładce "Zmierz się z grą".


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013