RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zwiedzasz Śląskie? Zajrzyj tutaj

Śląska Izba Turystyki - w ramach projektu dofinansowanego z RPO WSL - wyszła z inicjatywą stworzenia portalu internetowego dla mieszkańców województwa odbiorców indywidualnych oraz gestorów bazy i usług, mając na celu zwiększenie turystyki przyjazdowej.

Portal w założeniach ma stać się bazą informacyjną służącą:

1/ odbiorcom indywidualnym z naszego województwa, z Polski oraz turystom zagranicznym w znalezieniu dla siebie odpowiednich opcji pobytu w naszym województwie;

2/ dla wszystkich podmiotów związanych z turystyką w celu ułatwienia, dotarcia do odbiorcy indywidualnego oraz grupowego.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie internetowego serwisu tematycznego, prezentującego szeroką bazę turystyczną w województwie śląskim wraz z opisem atrakcji i wydarzeń w regionie.

Co można znaleźć na www.slask.travel?

  • Baza danych usług turystycznych, prezentacja ofert, małych i większych firm świadczących usługi w turystyce
  • Informacje na temat mniej znanych miejsc oraz lokalnych wydarzeń, takich jak jarmarki i odpusty
  • Pomoc w rezerwacji noclegów
  • Porady, opinie, informacje
  • Możliwość stworzenia własnego planu podróży, a następnie wydrukowania go

Serwis w założeniu ma być komplementarny wobec innych pokrewnych tematycznie serwisów z naszego województwa.

Dzięki zastosowaniu narzędzia do bezpłatnego redagowania stron WWW zainteresowane podmioty mają możliwość dodawania wpisów dotyczących własnych ofert, usług, świadczeń. W szczególności zapraszamy do współpracy wszelkie obiekty oferujące zakwaterowanie, obiekty gastronomiczne, obiekty; turystyczne, kulturalne, sportowe, przewoźników, biura podróży, zwłaszcza te proponujące oferty dla naszego województwa. Zaproszenie kierujemy również do osób fizycznych świadczących usługi dla turystów, tj. pilotów, przewodników, instruktorów itp., do zaprezentowania swoich usług.

Aktualnie serwis posiada 1268 zarejestrowanych użytkowników oraz 1188 obiektów, z czego 250 posiada uzupełniony opis.

Serwis posiada – oprócz polskiej – również wersje językowe angielską i niemiecką.

Źródło: Śląska Izba Turystyki


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013