RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

2 nowe inwestycje w Mikołowie

1 grudnia 2011 roku odbyło się oficjalne otwarcie dwóch nowych obiektów na terenie Gminy Mikołów.

W pierwszej kolejności dokonano otwarcia wielofunkcyjnego boiska-lodowiska przy ul. Konstytucji 3-go Maja 38. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele władz miasta, województwa, powiatu, włodarze gmin, przedstawiciele mikołowskich szkół, klubów sportowych oraz zaproszeni goście. Otwarciu towarzyszył mecz mini hokeja na lodzie oraz pokazy łyżwiarstwa figurowego. Główną atrakcją był pokazowy mecz hokeja na lodzie Olimpijczycy kontra Olimpijczycy, w którym zmierzyły się drużyny, w składzie których zobaczyliśmy uczestników Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz reprezentantów Polski w hokeju na lodzie.

Po inauguracji wielofunkcyjnego boiska-lodowiska, uroczyście otwarty został sąsiadujący z obiektem sportowym Domek Parkowy, znajdujący się przy placu Harcerskim w Mikołowie. Będzie on stanowił zaplecze lokalowe dla instytucji społeczno-kulturalnych, klubów, kół, zespołów artystycznych. W szczególności z obiektu korzystać będą: członkowie Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej, Mikołowskiego Centrum Wolontariatu oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mikołowie.

Obie inwestycje powstały dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Urząd Miasta Mikołów


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013