RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Eurolider poszukiwany

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło czwartą już edycję konkursu EUROLIDER 2012. Ma on na celu docenienie ludzi, którzy sięgają po Fundusze Europejskie i z ich pomocą zmieniają naszą rzeczywistość.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów!

Kto może być kandydatem?

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch kategoriach:

* pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,

* osoby niebędące pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, których działalność wpisuje się w cele konkursu.

Terminy

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 23 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas V Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w maju 2012 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013