RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących Fundusze Europejskie w Polsce oraz upowszechniających korzyści płynące z ich wykorzystywania. 

Wnioski można składać do 24 stycznia 2012 r.

W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

  • Linia I - projekty mediowe
  • Linia II - wydarzenia informacyjno-promocyjne
  • Linia III - projekty edukacyjne dla młodzieży

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2012 roku.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013