RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Szlakiem moderny

Uznana architektura jest świetną wizytówką miasta, które coraz aktywniej uczestniczy w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych. Dlatego stworzono Szlak Moderny, który stanie się początkiem katowickiej trasy turystycznej.

Szlak Moderny to obszar wyznaczony 16 budynkami o unikatowej przedwojennej architekturze modernistycznej, dzięki którym Katowice nazywane były „polskim Chicago”. Centrum Katowic to wizytówka regionu, mająca kluczowe znaczenie dla wizerunku całego województwa. Tu mieści się dworzec PKP, znajduje się miejsce wielu ważnych wydarzeń – Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”, mają siedziby urzędy i różnorakie przedsiębiorstwa, wreszcie znajdują się tu hotele i liczne instytucje kultury. Jak dotąd centrum Katowic nie posiadało trasy spacerowej, która dawałaby możliwość poznania ciekawych obiektów, tak jak ma to miejsce chociażby w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, czy Opolu. Szlak Moderny ma szansę zmienić ten obraz, bazując na autentycznie wartościowych kulturowo budynkach katowickiej moderny.

Katowicki modernizm zapoczątkowała realizacja istotnego obiektu użyteczności publicznej, jakim był ukończony w 1929 roku monumentalny gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego o architekturze utrzymanej w konwencji zmodernizowanego neoklasycyzmu.

Nowoczesna, katowicka architektura funkcjonalistyczna tworzona w następnych latach przez polskich architektów przeżywała tutaj rozkwit nieporównywalny – poza Gdynią – do innych rejonów naszego kraju. Katowice jako stosunkowo młode miasto mogą pochwalić się najciekawszą i najliczniejszą grupą takich zabytków, posiadających wybitne walory w skali ogólnopolskiej.

Szlak Moderny to system e-informacji kulturalnej powstały w oparciu o obiekty atrakcyjne kulturowo. System składa się z 16 infokiosków, zamontowanych na ulicach w bezpośredniej bliskości budynków, które zawierają prezentację multimedialną z licznymi informacjami o poszczególnych budynkach, jak i historii modernizmu, a także słowniczek specjalistycznych pojęć oraz historyczne fotografie. Jedno przyciśnięcie klawisza i cofamy się o ponad 80 lat. Powyższe informacje zawiera także, stworzona na potrzeby projektu, strona internetowa www.moderna.katowice.eu, dostępna w różnych wersjach językowych, podobnie zresztą jak prezentacja. Dużym udogodnieniem dla zwiedzających jest ponad to możliwość odsłuchania treści zawartych w prezentacji multimedialnej.

Spacerując szlakiem, który wyznaczają modernistyczne budynki, będzie można korzystać z audioprzewodników, dzięki czemu każdy turysta otrzyma szczegółowe informacje nie tylko o historii modernizmu i poszczególnych obiektów, ale także o historii całego miasta wraz z licznymi ciekawostkami. Poruszanie się wśród perełek katowickiej architektury modernistycznej z takim urządzeniem będzie i przyjemniejsze i łatwiejsze, także dla turysty zagranicznego, gdyż nawigacja będzie dostępna w językach angielskim i niemieckim. Dodatkową pomoc stanowić będzie z pewnością specjalnie przygotowany folder tematyczny, zwierający podstawowe informacje o obiektach, liczne fotografie oraz mapkę szlaku. Wszystkie materiały dostępne będą w Centrum Informacji Turystycznej znajdującym się na Rynku.

Dopełnieniem, a zarówno oficjalnym rozpoczęciem projektu była gra miejska „Wygraj Katowice”, rozegrana wśród modernistycznych obiektów pod koniec października 2011 r., która stanowiła niebywałą atrakcję nie tylko dla najmłodszych mieszkańców miasta. Wszyscy uczestnicy zabawy przenieśli się w czasie do Katowic okresu międzywojennego. Na trasie czekały zadania związane z międzywojenną polityką miasta, ówczesnym życiem towarzyskim i społecznym oraz oczywiście architekturą. W Urzędzie Wojewódzkim gracze poruszali problemy społeczne Katowic sprzed 100 lat. Z kolei w siedzibie Polskiego Radia Katowice ustalali atrakcje balu dla elity towarzyskiej miasta. Osadzony w kawiarni „Akant” Dom Uciech był miejscem, w którym odbyła się gra w kości, a przy dawnym Banku Gospodarstwa Krajowego uczestnicy zabawy mogli zawiązać spółkę z zagranicznymi inwestorami. Gra miejska „Wygraj Katowice” dała uczestnikom doskonałą okazję do poznania obiektów Szlaku Moderny – dowiedzieli się rzeczy, o których nie mieli wcześniej pojęcia. Tych, których zabrakło tego dnia w centrum Katowic, zachęcamy do samodzielnego eksplorowania Szlaku Moderny z pomocą infokiosków i audioprzewodników. Budynki modernistyczne są stosunkowo młode i niewiele osób je docenia, warto jednak zagłębić się w tą tematykę, by przekonać się o wartości jaką stanowią dla naszego miasta i regionu.

Źródło: Urząd Miasta Katowice

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013