RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Przestrzeń dla śląskiej kultury

Stowarzyszenie Inicjatywa w Katowicach realizuje projekt, polegający na budowie internetowego serwisu e-informacji kulturalnej silesiaspace.pl, który ma stać się najbardziej wyczerpującym źródłem informacji o kulturze województwa śląskiego.

Na treść serwisu składać się będą informacje dotyczące:

• bieżących wydarzeń kulturalnych,

• cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych,

• artystów,

• podmiotów kultury (instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i biznesu),

• zabytków i miejsc atrakcyjnych kulturowo,

• najwartościowszych utworów związanych ze Śląskiem.

W serwisie znajdzie się również interaktywny przewodnik po kulturze Śląska.

Pierwszym etapem pracy nad jego stworzeniem jest ankieta. Badanie ma charakter anonimowy i ma na celu zgromadzenie informacji na temat preferencji internetowych użytkowników portali kulturalnych.

Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia pod poniższym linkiem. Czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 5 minut.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013