RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Współorganizacja z MRR wydarzeń informacyjnych

Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zaprasza partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz środowiska opiniotwórcze do składania wniosków w ramach zasad współorganizacji wydarzeń informacyjnych na rok 2012.

Wnioski należy przesyłać w terminie do 23 lutego 2012 r. w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym poniżej formularzem zgłoszeniowym) na adres: promocja@mrr.gov.pl.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013