RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W starym kinie

14 stycznia br. odbyło się symboliczne pożegnanie ze skoczowskim kinem Teatr Elektryczny. Nie oznacza to jednak, że jeden z najstarszych przybytków X Muzy w Polsce przestanie istnieć. Kino otworzy znowu swoje podwoje w 2013 r., po gruntownej przebudowie.

Na zorganizowane przez MCK Integrator spotkanie „Koniec. Ciąg dalszy nastąpi” w Teatrze Elektrycznym przyszło kilkudziesięciu najzagorzalszych miłośników skoczowskiego kina.

W trakcie spotkania przybliżono jego historię. M.in. przypomniano, że kino mieści się nadal w budynku dawnej sali gimnastycznej. Skoczowskie kino od pierwszego seansu, 28 czerwca 1913 r., działało przez dziesięciolecia prawie nieprzerwanie. Tylko w czasie I wojny światowej pełniło rolę stajni dla koni wojskowych. Zaraz po jej zakończeniu w sali znowu wyświetlano filmy. Tak było również w czasie II wojny światowej. Dopiero w styczniu 1945 r. zostało na krótko zamknięte. Swoje podwoje kino otwarło ponownie po wyzwoleniu Skoczowa, w maju 1945 r. Od tego czasu miało nazwę „Kino Podhale”. Najlepszy okres w historii skoczowskiego kina to lata 1963-1993. Codziennie były trzy seanse, a w niedziele dodatkowo o 10.30 poranek dla dzieci. W 1963 r. rozpoczął działalność w Skoczowie, istniejący do dzisiaj, Dyskusyjny Klub Filmowy „Piekiełko”. Za jego sprawą w kinie wyświetlano wiele atrakcyjnych, zachodnich filmów. Chętnych do ich oglądania było tak wielu, że były także nocne seanse. Skoczowskie kino zawsze cieszyło się popularnością. Rocznie wyświetlano w nim do 150 filmów, a dodatkowe 40 w ramach DKF.

W 2007 r. rozszerzono działalność placówki. Kino zostało wzbogacone o scenę. Dzięki temu mogły się tam odbywać różne imprezy kulturalne: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne. Taką rolę Kino "Teatr Elektryczny" będzie pełniło także po kolejnej modernizacji, która rozpocznie się w marcu tego roku. Zostanie ona sfinansowana z funduszy unijnych, a dokładnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Po modernizacji skoczowskie kino będzie jednym z najnowocześniejszych w kraju. Zgodnie z projektem budynek zostanie podwyższony. Dzięki temu można będzie użytkować poddasze. Powiększona będzie scena. Będzie miała także zaplecze z pomieszczeniami dla artystów. Dotychczasowy Teatr Elektryczny uczestnicy sobotniego spotkania żegnali z łezką w oku. Wznieśli także toast za pomyślność tej placówki, która w 2013 r., po modernizacji, stanie się kolejnym miejscem dla prowadzenia szerokiej działalności kulturalnej w Skoczowie. Z kinem pożegnali się również w jedyny dla kinomanów sposób, oglądając ostatni film.

Źródło: Urząd Gminy Skoczów


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013