RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Co wiesz o CINIBA?

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to jeden z 17 projektów kluczowych RPO WSL. Budynek swoje podwoje przed czytelnikami otworzy już na jesieni.

Ale już teraz można sprawdzić swoje przygotowanie do korzystania z tej innowacyjnej biblioteki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Pytań jest 6, a nagrody bardzo atrakcyjne - albumy poświęcone współczesnej polskiej architekturze.

Konkurs trwa do 31 marca br.

Link do strony konkursowej poniżej.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013