RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kolejny krok na drodze do Śląskiej Karty Usług Publicznych

9 stycznia br. pomiędzy KZK GOP a Wykonawcą - Asseco Poland S.A. i BRE Bank S.A. - została uroczyście podpisana umowa na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych.

Umowa została podpisana w obecności Pani Minister Elzbiety Bieńkowskiej, Wojewody Śląskiego Pana Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Adama Matusiewicza oraz prezydentów gmin KZK GOP.

Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych (Projekt) ma na celu wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi oraz relacjach między nimi zachodzących. Projekt związany będzie z wprowadzeniem systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Realizacja Projektu pozwoli na szeroką promocję społeczeństwa informacyjnego, poprzez upowszechnienie płatności bezgotówkowych.

Śląska Karta Usług Publicznych, jako elektroniczny instrument płatniczy, będzie pozwalała na dokonywanie elektronicznych płatności za usługi publiczne. Karta będzie mogła służyć jako identyfikator mieszkańca, w zakresie zgodnym z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przewiduje się również użycie ŚKUP w roli nośnika certyfikatu podpisu elektronicznego. Dedykowana aplikacja pozwoli na zbieranie danych niezbędnych do sprawnego zarządzania instytucjami publicznymi zaangażowanymi w funkcjonowanie systemu. Integralną częścią Projektu będzie Portal Klienta – elektroniczna platforma udostępniająca i integrująca usługi publiczne świadczone drogą online. Integracja usług publicznych polegać będzie na umożliwieniu użytkownikowi systemu skorzystania z oferty instytucji akceptujących kartę ŚKUP z poziomu Portalu Klienta, bez konieczności wielokrotnego logowania się na różnych stronach internetowych.

Projekt pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowany będzie na terenie wszystkich gmin należących do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz na terenie miast Tychy i Jaworzno.

Śląska Karta Usług Publicznych będzie pełnić następujące funkcje:

1. Karta identyfikacyjna – używanie karty przyczyni się do sprawniejszej obsługi klienta w instytucjach publicznych. Urzędnik będzie miał możliwość automatycznego zapisu danych zawartych na karcie do elektronicznych formularzy (bez konieczności wpisywania wszystkich danych ręcznie), a następnie ich zweryfikowania w oparciu o dokument tożsamości.

2. Nośnik certyfikatu podpisu elektronicznego – na karcie będzie aplikacja pozwalająca na składanie podpisu elektronicznego z certyfikatami CC SEKAP, niezbędnego do elektronicznej komunikacji z jednostkami publicznymi.

3. Pieniądz elektroniczny – na karcie zapisane będą informacje dotyczące wartości dostępnych środków pieniężnych. Za pomocą karty możliwe będzie dokonywanie płatności za usługi publiczne świadczone przez akceptantów karty ŚKUP.

4. Bilet okresowy - na karcie będzie osobna aplikacja, służąca do zapisu biletu okresowego, czy też abonamentowego, wszystkich instytucji akceptujących kartę ŚKUP, które taki rodzaj biletów posiadają.

Karta ŚKUP w wyniku wdrożenia Projektu będzie umożliwiała użytkownikom skorzystanie z następujących usług:

1. Usługi kultury

2. Usługi rekreacyjno-sportowe

3. Usługi biblioteczne

4. Usługi parkowania

5. Usługi komunikacyjne

6. Inne usługi tzw. usługi gminne

 

Źródło: KZK GOP


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013